Już po raz siedemnasty studenci, wykładowcy oraz przedstawiciele środowiska lokalnego będą mogli wybrać (w 6 kategoriach) najbardziej aktywnego studenta 2021 roku. Plebiscyt adresowany jest do studentów wszystkich kierunków, form i stopni kształcenia.

Plebiscyt “Student Roku” organizowany jest przez Samorząd Studencki WSIiZ. Celem plebiscytu jest promowanie oraz nagradzanie aktywnych studentów, którzy wyróżniają się na tle pozostałych uczniów. Studenci mogą być zgłaszani przez wykładowców, pracowników uczelni, opiekunów grup wykładowych, starostów roku oraz innych studentów, w następujących kategoriach:

Kategoria I: Sympatyk WSIiZ
Do tej kategorii nominowani są studenci wspierający WSIiZ w działaniach promocyjnych oraz pracujący organizacyjnie na rzecz uczelni, biorący udział w akcjach promocyjnych, zaangażowani w tworzenie projektów na rzecz uczelni itp.

Kategoria II: Lider
Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy powołują do życia nowe inicjatywy i skutecznie je realizują. Osoby, które potrafią zgromadzić innych wokół nowego przedsięwzięcia, zmotywować ich do działania prowadząc do sukcesu. Pasjonaci i “zapaleńcy” wyróżniający się kreatywnością, umiejący zarazić swoją pasją innych studentów.

Kategoria III: Artysta
Do tej kategorii nominowani są studenci, wykazujący się inwencją twórczą w jednej z dziedzin sztuki: taniec, muzyka, teatr, film, fotografia, sztuki plastyczne, moda itp.

Kategoria IV: Sportowiec 
Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy posiadają osiągnięcia sportowe. Osoby, które czynnie uprawiają sport, należą do organizacji sportowych, są zwycięzcami zawodów sportowych.

Kategoria V: Społecznik
Do tej kategorii nominowani są studenci pomagający innym. Osoby biorące udział w różnego rodzaju wolontariatach, wspierające osoby potrzebujące pomocy.

Kategoria VI: Naukowiec
Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy posiadają osiągnięcia w obszarze nauki, np. prowadzą własne badania naukowe, publikują, zajmują się popularyzacją nauki, organizują konferencje i kongresy oraz biorą w nich udział, a także uczestniczą w realizacji projektów badawczych.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w trakcie Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022.

Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2021 roku. Aplikacje kandydatów należy przesyłać na adres mailowy Samorządu Studentów WSIiZ: samorzad@student.wsiz.edu.pl.

Zgodę kandydata można pobrać TUTAJ.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.

Więcej informacji o działalności Samorządu Studenckiego znajduje się TUTAJ.