W książce przedstawiono organizację Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego po wejściu w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Jest to  pierwsze omówienie powyższej ustawy w postaci publikacji zwartej. Publikacja w zamierzeniu autorki ma stanowić przejrzyste kompendium wiedzy o zawodzie – w aspekcie organizacyjnym i ustawowym – dla każdej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego oraz dla zarządzających ratownictwem medycznym.

Posługując się przystępnym językiem dr Małgorzata Paszkowska wskazuje m.in.:

–  jakie są elementy (w tym jednostki) systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
–  jakie są warunki formalne dostępu do zawodu ratownika medycznego oraz ograniczenia w wykonywaniu tego zawodu,
–  jakie są ustawowe standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego,
–  jakie są formy ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych,
–  jakie są formy wykonywania zawodu ratownika medycznego i możliwe miejsca jego wykonywania,
–  jak zorganizowany jest i jakie ma zadania samorząd zawodowy ratowników medycznych,
–  jakie są przesłanki ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej i możliwe sankcje dla ratowników medycznych.

Książka adresowana jest przede wszystkim do ratowników medycznych oraz do osób zarządzających podmiotami, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przez ratowników medycznych, a także do studentów kierunku ratownictwo medyczne oraz do innych osób zainteresowanych problematyką organizacji systemu zdrowotnego, a szczególnie ratownictwa medycznego w Polsce.