Uruchomienie studiów podyplomowych pod patronatem PMI PC, organizacja wydarzeń edukacyjnych i wzajemne promowanie inicjatyw w obszarze zarządzania projektami, wspólne projekty edukacyjne i badawcze, a także konsultacje eksperckie przy projektowaniu kierunków studiów i specjalności – takie są założenia umowy o współpracy podpisanej między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz PMI Polska.

Największa na świecie organizacja skupiająca specjalistów z obszaru zarządzania projektami czyli PMI (Project Management Institute) oraz Kolegium Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będą współpracować ze sobą w zakresie podejmowania i realizacji wspólnych inicjatyw w obszarze zarządzania projektami. 

Zawarta umowa o współpracy dotyczy:

  • uruchomienia przez Uczelnię studiów podyplomowych Zarządzanie projektami pod patronatem PMI PC,
  • organizacji wydarzeń edukacyjnych w obszarze zarządzania projektami – warsztatów, szkoleń, prelekcji, seminariów tematycznych, wykładów otwartych, spotkań z praktykami, (zarówno w formule stacjonarnej, jak i online),
  • wzajemnego promowania inicjatyw w obszarze zarządzania projektami,
  • inicjowania, przygotowania i ewentualnej realizacji partnerskich projektów edukacyjnych i badawczych,
  • konsultacji eksperckich przy projektowaniu i realizacji kierunków studiów i specjalności w obszarze zarządzania projektami.

Project Management Institute (PMI) jest wiodącą międzynarodową organizacją non-profit, zrzeszającą ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami. Organizacja opracowuje standardy zarządzania projektami (m.in. PMBOK Guide oraz Agile Practice Guide), wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne (m.in. PMP, PMI-ACP), promuje zwiększanie rozpoznawalności Zarządzania Projektami i roli Kierownika Projektów we wszystkich sektorach gospodarki.