– Niż demograficzny, kłopoty finansowe, wysokie bezrobocie wśród absolwentów – wszystko to skłania szkoły wyższe do zacieśniania współpracy z przedsiębiorcami. Uczelnie zyskują finansowanie, a właściciele firm kształcą swoich przyszłych pracowników – czytamy w artykule Dziennik Gazeta Prawna, który ukazał się 22 października 2012 roku. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat współpracuje z otoczeniem biznesowym wspiera tym samym przedsiębiorstwa i dba o przyszłość studentów.

W artykule przywołano kilka uczelni z terenu całej Polski, które podjęły już współpracę z biznesem. Obok Politechnik Łódzkiej, Wrocławskiej i Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Wrocławiu, Uniwerystetu Gdańskiego oraz Państwowej Wyższej Szkole w Elblągu, wymieniono Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako tę, która ściśle współpracuje z otoczeniem gospodarczym – Na ciekawy mariaż zdecydowała się Rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Patronat nad kierunkiem Aviaton Management, który szkoli menedżerów specjalizujących się w zarządzaniu lotnictwem, objęła Lufthansa. Wszystkie zajęcia prowadzone są tam w języku angielskim przez międzynarodowych ekspertów z branży lotniczej, a cykle wykładów uzupełniane są praktykami w liniach lotniczych. Zainteresowanie kierunkiem jest ogromne (…), bo menedżer lotnictwa to zawód z przyszłością. Według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego ze względu na szybki rozwój ruchu naziemnego w ciągu najbliższych 10 latach w Polsce będzie brakować ok. 25 tys. specjalistów do obsługi lotnisk na terenie całego kraju – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

To nie jedyny przykład współpracy WSIiZ z otoczeniem biznesowym. Rzeszowska uczelnia jako jedyna w kraju osiągnęła współczynnik przychodów pozadydaktycznych na poziomie przekraczającym 50%. Tak dobry wynik jest rezultatem realizacji projektów, grantów i inicjatyw w kooperacji ze środowiskiem gospodarczym.

Z takiej współpracy korzyści wynikają też dla studentów. Mogą oni już w trakcie nauki realizować staże i praktyki, pracując przy realnych projektach w różnych przedsiębiorstwach na Podkarpaciu, w kraju, ale i za granicą. Później pracodawcy często decydują się na zatrudnienie takich studentów.

Link do artykułu