W dniach 18-22 lipca 2022 pracownicy Katedry Kosmetologii WSIiZ: Kierownik Katedry prof. dr hab. Kazimierz Głowniak oraz dr Katarzyna Gaweł-Bęben i mgr inż. Karolina Czech gościli na Uniwersytecie w Graz na zaproszenie Kierownika Katedry Farmakognozji, prof. Rudolfa Bauera.

Celem wyjazdu było rozszerzenie współpracy naukowej między WSIiZ a Uniwersytetem w Graz, zwłaszcza w zakresie wymiany studentów i pracowników naukowych oraz aplikowania we wspólnych projektach grantowych. Podczas wizyty pracownicy Katedry Kosmetologii mieli okazji zwiedzić również nowy budynek badawczo-dydaktyczny Katedry Farmakognozji oraz zapoznać się z infrastrukturą badawczą Katedry oraz kierunkami prowadzonych badań. Podczas wizyty w Graz pracownicy Katedry Kosmetologii spotkali się również z Konsulem Honorowym Polski w Graz Panem Manfred’em Kainz’em. Tematem spotkania były m. in. obecne i planowane obszary współpracy między Województwem Podkarpackim a Styrią w zakresie nauki, kultury i sztuki.