Za nami coroczne integracyjne spotkanie pracowników Uczelni czyli WSIiZ Team Festival. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, bo związane z jubileuszem 25-lecia Uczelni, a jego ważną część stanowiło uhonorowanie byłych oraz obecnych pracowników WSIiZ.

W tym roku Władze Uczelni w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyznały Dyplomy Uznania – odebrało je 28 osób. Dla wieloletnich pracowników Uczelni przewidziane zostały Nagrody Jubileuszowe, otrzymało je 25 osób, które w codziennej pracy wyróżniają się wyjątkową starannością oraz zaangażowaniem. Dodatkowo do tych pracowników, którzy niedawno uzyskali nowy tytuł lub stopień naukowy, wykazują dużą aktywność publikacyjną oraz angażują się w pracę na rzecz Uczelni trafiły indywidualne wyróżnienia – Nagrody Prezydenta i Rektora WSIiZ odebrało w tym roku 31 osób. W gronie docenionych osób znaleźli się również członkowie 10 zespołów, w tym Działu Administracji, Działu Kadr oraz Biura Analiz. 

Spotkanie integracyjne w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej poprowadził – jak zwykle brawurowo – dr Łukasz Błąd, racząc zebranych najlepszym humorem oraz uczelnianymi anegdotami, zaś po części oficjalnej na scenie auli Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ wystąpiła Joanna Kołaczkowska wraz z muzykami: Łukaszem Pietschem (kabaret Hrabi) oraz Jackiem Olejarzem (zespół Raz, Dwa, Trzy). Spotkanie integracyjne zakończyło się wspólną zabawą w Tabernie pod Sosnami.