Profesor Tomasz Goban-Klas – wybitny socjolog i medioznawca, specjalista w zakresie teorii komunikowania, teorii i badania mediów, autor setek publikacji – skończył 75 lat. W tym roku Jubilat świętuje także 25-lecie swojej profesury. Z tej podwójnej okazji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się wyjątkowe spotkanie jubileuszowe, podczas którego wybitnemu naukowcowi przyznano tytuł Profesora Honorowego Uczelni.

Uroczystość otworzył dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – W tym szczególnym dniu, przede wszystkim chciałbym powitać naszego Szanownego Jubilata prof. Tomasza Gobana-Klasa, a także Rodzinę Pana Profesora: małżonkę Panią Teresę Sasińską-Klas. Szczególnie ciepło witam także wnuków Pana Profesora – Natalię i Dominika Reichardów.

Następnie Rektor przywitał licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się przyjaciele oraz współpracownicy Pana Profesora. Wśród obecnych byli także autorzy tekstów oraz redaktorzy naukowi Księgi Jubileuszowej przygotowanej na tę specjalną uroczystość. To właśnie redaktorzy: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski, prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk oraz prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, który pełnił także rolę gospodarza uroczystości, wręczyli Jubilatowi ponad 600-stronnicowe dzieło pt. „Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty”. W trakcie podziękowań prof. Tomasz Goban-Klas poprosił o minutę ciszy ku pamięci zmarłego przed kilkoma tygodniami prof. Walerego Pisarka, autora tekstu otwierającego Księgę Jubileuszową. Podczas wystąpienia Jubilat wspominał także nieżyjącego prof. Jerzego Chłopeckiego, dzięki któremu prof. Tomasz Goban-Klas rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Swoje wystąpienie podsumował słowami: tak jak tutaj stoję, zawdzięczam to bardzo wielu życzliwym osobom.

Laudacja i tytuł Profesora Honorowego WSIiZ

Szanowni Państwo, nie łatwe to zadanie – laudacja na cześć Pana Profesora Tomasza Gobana-Klasa – tymi słowami rozpoczął kolejną część uroczystości prof. Krzysztof Gajdka. – Każdy z nas wie wiele o twórczości Pana Profesora, o dorobku, wszyscy też wiemy jakim jest fantastycznym człowiekiem – kontynuował. W laudacji prof. Krzysztof Gajdka wspominał bogaty życiorys naukowy Jubilata (m.in. stypendia na Sorbonie oraz Uniwersytecie w Stanford), któremu udało się poprowadzić wykłady w kilkudziesięciu państwach na świecie. W tym ważnym momencie nie mogło zabraknąć anegdot związanych z osobą Jubilata. W trakcie długoletniej pracy dydaktycznej prof. Tomasza Gobana-Klasa, jedna z Jego seminarzystek na Uniwersytecie Pedagogicznym, na pierwszej stronie pracy dyplomowej napisała prof. nadzwyczajny dr hab. Tomasz Goban-Klas. Na zwrócenie uwagi, że powinno być zwyczajny, studentka odpowiedziała: „dla mnie Panie Profesorze, Pan jest nadzwyczajny”. – Dla nas też Pan Profesor jest nadzwyczajny. Dziękujemy! Za wszystko. Za każde spotkanie, za każdą rozmowę, za każdy kontakt. My sami przychodzimy często na wykład, siadamy sobie z tyłu, żeby czerpać, słuchać i uczyć się od naszego Mistrza – podkreślił prof. Krzysztof Gajdka. Ważnym punktem Jubileuszu Pana Profesora było wręczenie tytułu Profesora Honorowego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który został przyznany przez Senat Uczelni na mocy uchwały nr 4/XCIII/2017 z dnia 15 września 2017 roku. Ten wyjątkowy tytuł Jubilatowi uroczyście wręczyli prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Pomianek – Prezydent WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek oraz prof. nadz. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka – Prorektor ds. Nauki WSIiZ.

Dla nas też Pan Profesor jest nadzwyczajny. Dziękujemy! Za wszystko. Za każde spotkanie, za każdą rozmowę, za każdy kontakt. My sami przychodzimy często na wykład, siadamy sobie z tyłu, żeby czerpać, słuchać i uczyć się od naszego Mistrza

prof. Krzysztof Gajdka

Panel dyskusyjny o mediach

Zwieńczeniem części merytorycznej wydarzenia była dyskusja panelowa zatytułowana „Nauka o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Problemy, rezultaty”. Dyskusją moderował prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ a udział w niej, oprócz Jubilata, wzięli prof. Iwona Hofman – Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i prof. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas panelu rozmawiano o genezie nauki o mediach jako odrębnej dyscypliny naukowej. Podkreślono, iż pomimo niedawnej instytucjonalizacji dyscypliny, jej korzenie sięgają XIX w., kiedy publikowano pierwsze dzieła z zakresu prasoznawstwa. W kontekście nowej reformy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozycja „nauk o mediach” zdaje się być niezagrożona. W dyskusji zauważono również konieczność zwiększenia liczby ośrodków mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora (WSIiZ jest jedną z czterech uczelni, posiadających takie uprawnienia). Zaznaczono, iż środowisko „nauk o mediach” wypracowało już przedmiot, metodologie oraz kulturę badawczą, ale zwiększenie ośrodków akademickich posiadających uprawnienia przyczyni się do dalszej legitymizacji dyscypliny. W podsumowaniu dyskusji, Jubilat podkreślił, iż „nauki o mediach” to dziedzina niezwykle rozwojowa, m.in. przez fakt dynamicznego powstawania nowych kanałów komunikacyjnych. Zaznaczył jednak, iż wciąż brakuje odpowiedniej edukacji, która mogłaby uświadomić młodym ludziom mechanizmy działania m.in. Facebooka, Google czy Amazona, które stają się „potworami” medialnymi.

Benefis

W drugiej części spotkania odczytano listy gratulacyjne przesłane dla Jubilata. Ponadto, uczestnicy jubileuszu – reprezentujący głównie krajowe środowisko naukowe związane z naukami o mediach – złożyli Jubilatowi uroczyste życzenia oraz wręczyli upominki. Następnie w części zatytułowanej „O Profesorze w technikolorze”, zaprezentowano m.in. specjalnie przygotowaną ramówkę „nowej” internetowej stacji Radio Globan-Classic. Uczestnicy jubileuszu mogli też zobaczyć fotografie dokumentujące niezliczone podróże wybitnego medioznawcy. Benefis poprowadził dr Łukasz Błąd – dyrektor Klubu Akademickiego IQ. Na zakończenie uroczystości nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu i toastu, który wzniósł Prezydent WSIiZ prof. Tadeusz Pomianek. – Panie Profesorze dziękując za wszystko, chce powiedzieć nieśmiało, że przed Panem Profesorem kolejne wyzwania, wszak żyjemy w czasach gdzie media – szczególnie elektroniczne – to wzburzone fale. Coraz więcej jest sprzecznych głosów na ile media te są źródłem informacji, a na ile współtworzą chaos i wzniecają emocje. Tak, więc przed waszą młodą dyscypliną, przed Panem Profesorem, zadanie żeby przeprowadzić nas przez te wzburzone fale na suchy ląd. W uroczystości jubileuszowej Profesora Tomasza Gobana-Klasa wzięło udział kilkadziesiąt osób, reprezentujących środowisko naukowe z całej Polski m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Społecznej Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Wśród gości był także przedstawiciel Uniwersytetu Wileńskiego z Litwy. „Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty” – fragment książki