Władze i Społeczność Akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie włączają się w pomoc dla środowiska akademickiego Lwowa. Do Politechniki Lwowskiej oraz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego trafi w sumie 6 generatorów prądu ufundowanych przez WSIiZ. Urządzenia pomogą obydwu uczelniom przetrwać przerwy w dostawach prądu wynikające z rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Przerwy w dostawach energii to obecnie w Ukrainie olbrzymi problem, wiąże się on nie tylko z brakiem prądu, ale również oznacza przerwy w dostawach ciepła i ciepłej wody. Generatory zakupione przez WSIiZ odebrali dziś w Rzeszowie przedstawiciele Władz lwowskich uczelni: Dr Volodymyr Kraiovskyi – Prorektor ds. dydaktycznych Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej i prof. Kurlyak Vasyl – Prorektor ds. Administracyjnych i Gospodarczych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Narodowy Uniwersytet Politechniki Lwowskiej jest najstarszą techniczną szkołą wyższą w Ukrainie i w Europie Wschodniej, studiuje w nim obecnie 33 500 studentów. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki to jedna z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej, został założony przez króla Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska. W uczelni studiuje obecnie 22 600 studentów.

Przekazanie generatorów prądu to kolejna inicjatywa WSIiZ związana z pomocą dla społeczności ukraińskiej po rosyjskiej agresji w dniu 24 lutego 2022 roku. Więcej informacji na temat prowadzonych przez Uczelnię działań znajduje się TUTAJ.

Kampanię „Generatory Nadziei” zainicjowali Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz Dario Nardella, burmistrz Florencji i przewodniczący Eurocities – sieci grupującej ponad 200 największych miast Europy. Organizatorzy kampanii wezwali europejskie miasta, by przekazywały Ukrainie generatory prądu i transformatory, urządzenia te są następnie przekazywane dla najważniejszych ukraińskich instytucji użytku publicznego.

W Rzeszowie pomoc dla Ukrainy koordynuje Urząd Miasta Rzeszowa, Pracownikom Urzędu dziękujemy za pomoc w kwestiach organizacyjnych.