Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymała blisko 1 mln złotych na utrzymanie potencjału badawczego oraz rozwój naukowy w 2022 roku. Wśród uczelni niepublicznych wyższe subwencje otrzymały tylko dwie warszawskie placówki, tj. Akademia Leona Koźmińskiego oraz SWPS.

Uzyskana kwota jednoznacznie podkreśla wysoką pozycję, jaką zajmuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Jest to rezultat konsekwentnej polityki budowania przez Władze Uczelni potencjału naukowego – podkreśla dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Z subwencji przyznanej przez MEiN finansowane są koszty badań w ramach projektów zaakceptowanych przez komisję WSIiZ na podstawie złożonych wniosków, koszty upowszechniania nauki oraz koszty współpracy naukowej krajowej i zagranicznej.

Spośród projektów szczególnie ważne są takie, które wykazują potencjał w zakresie współpracy międzynarodowej i tutaj można wskazać  realizowany projekt pt. „Pół-pracownicy i pół-konkurenci? Wzajemne oddziaływanie prawa konkurencji i prawa pracy w czasach <platformizacji>” pod kierownictwem dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. WSIiZ. Projekt przewiduje refleksję naukową nad podwójnym statusem osób zatrudnianych przez platformy elektroniczne i zakłada jej przełożenie na propozycje rozwiązań legislacyjnych i orzeczniczych na poziomie europejskim i krajowym.

Inny typ projektów finansowanych z subwencji to taki, który rokuje pozyskanie finansowania zewnętrznego. W najbliższym konkursie Narodowego Centrum Nauki  zostanie złożony w konsorcjum projekt zainspirowany przez badania prowadzone w ramach tematu „Badanie rynku wakatów na podstawie big data z nielosowych źródeł danych: testowanie nowych źródełanaliza umiejętności i badanie reprezentatywności” pod kierownictwem dra hab. Roberta Patera, prof. WSIiZ.

Dzięki subwencji finansowane są również inne projekty pilotażowe, rozwijane w konkursach badawczych prowadzonych przez  Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Co warte podkreślenia, WSIiZ wspiera zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców. 

Subwencja Ministerstwa Edukacji i Nauki jest obliczana na podstawie algorytmu, który uwzględnia kategorie naukowe. Wyniki ostatniej oceny za lata 2017-2021 zapowiadane są na lipiec. Całość komunikatu MEiN znajduje się TUTAJ