Piąta edycja rankingu U-Multirank potwierdziła wysoką pozycję WSIiZ wśród polskich uczelni. Uzyskaliśmy najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” – aż w 13 podkategoriach. Dla kandydatów na studia to kolejny w tym roku dowód na to, że powierzając nam swoje wykształcenie wybierają przede wszystkim jakość!

W rankingu szczególnie doceniono JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA naszej uczelni. Najwyższe noty otrzymaliśmy w kategoriach:

  • odsetek absolwentów studiów I i II stopnia, którzy znaleźli pierwszą pracę w regionie;
  • liczba osiągnięć naukowych w twórczości i sztukach wykonawczych;
  • liczba utworzonych przedsiębiorstw typu spin-off;
  • procent absolwentów, którzy ukończyli studia w przewidzianym terminie;
  • liczba profesjonalnych publikacji w przeliczeniu na kadrę akademicką oraz programów prowadzonych w języku obcym.

Cieszyć może również fakt, że z roku na rok coraz więcej absolwentów WSIiZ zakłada własne firmy, a pracownicy naukowi są autorami interdyscyplinarnych publikacji.

Co to oznacza dla kandydatów na studia?

Czego oczekuje od uczelni kandydat na studia, student i jego rodzic? Badacze są zgodni z tej kwestii: najważniejsze jest dobre przygotowanie do wymarzonego zawodu. Uczelnia musi więc przede wszystkim zapewniać jakość kształcenia. Dobre wyniki w U-Multirank potwierdzają, że nasza uczelnia spełnia wyśrubowane europejskie normy.

– U-Multirank oferuje studentom, ich rodzicom oraz innym zainteresowanym osobom wartościowe spojrzenie na instytucję szkolnictwa wyższego poprzez szereg parametrów, co jest bardzo pożądane dla dokonania wyboru odpowiedniej uczelni, jak również dla pobudzania zdrowej konkurencji między uczelniami – podkreśla Tibor Navracsics Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu UE.

Wyniki najnowszego zestawienia dają jasną odpowiedź na pytanie która uczelnia na Podkarpaciu zapewnia studentom najwyższą jakość kształcenia? Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia, której warto powierzyć swoją edukację.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest jedyną uczelnią z Podkarpacia uwzględnioną w U-Multirank. Spośród polskich uczelni, obok WSIiZ, klasyfikowane są m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański czy Uniwersytet SWPS. Ranking odnotowuje również wyniki takich znanych uczelni zagranicznych jak m.in. Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge.

O rankingu

U-Multirank to ogólnoświatowy ranking uczelni, który został wprowadzony przez Komisję Europejską w 2013 roku i służy do międzynarodowego porównania wyników uniwersytetów. Ranking został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Center for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente i Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden w Holandii. Ten europejski ranking różni się od innych rankingów globalnych, np. szanghajskiego, kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny. U-Multirank nie odnosi się tylko do badań naukowych, ale uwzględnia również: jakość kształcenia, umiędzynarodowienie, zaangażowanie w regionie oraz transfer wiedzy.

 

Odwiedź stronę rankingu: www.umultirank.org