Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie współpracować z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Stosowną umowę podpisano 22 marca 2016 roku.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie współpracować z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie badań naukowych

Uczelnie będą współpracować głównie na gruncie badań naukowych. Ze strony WSIiZ badania będzie nadzorował prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński.

– Celem naszych działań jest stworzenie konsorcjum naukowego o możliwie szerokim spectrum, którego celem będzie pozyskanie środków na realizację badań naukowych – mówi profesor Gmiński, Kierownika Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Zarówno Zespół w Kielnarowej, jak i w Krakowie ogniskują swoje zainteresowanie naukowe na patogenezie chorób układu krążenia rozwijających się na podłożu miażdżycy tętnic – dodaje profesor.

Uczelnie będą prowadzić działania naukowe z wykorzystaniem potencjału laboratoriów Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych WSIiZ i Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Rzeszowie.

Efektem współpracy mają być wspólne, wieloośrodkowe granty i publikacje oraz rozwój naukowy pracowników Katedry

Tematyka prowadzonych wspólnie badań:

  1. Wpływ dodatku glikozydów stewiolowych oraz liści Stevia Rebaudiana, pochodzącej z uprawy krajowej, do diety zwierząt doświadczalnych na ekspresje receptorów PPAR oraz metaloproteinaz-2 i -9.
  2. Wpływ nowo zsyntetyzowanych agonistów receptora PPAR w prewencji i leczeniu nowotworów.
  3. Szeroko stosowany opóźniacz spalania TBC (ang. tris-(2,3-dibromopropyl) isocyanurate) jako związek zaburzający hormonalna równowagę organizmu.

Pracownicy Katedry – dr inż. Barbara Piekło i dr Konrad Szychowski – są absolwentami studiów doktoranckich w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Z zespołem tym współpracuje naukowo promotorka pracy doktorskiej dra Szychowskiego – dr hab. Anna Wójtowicz, wybitna znawczyni biologii komórki.