25 listopada 2022 odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Szymańskiego. Rozprawa nosi tytuł „Analiza i ocena procesu budowy zaufania do marki w branży e-commerce”.

Promotorem pracy był dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW. Recenzentami rozprawy byli dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP oraz dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR. Dziedzina naukowa, którą reprezentuje omawiana praca, to Nauki społeczne, zaś dyscyplina naukowa to Nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ. Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

WSIiZ od 2015 roku posiada uprawnienia do kształcenia z nauk o mediach w zakresie studiów doktoranckich. Rekrutacja na seminarium doktoranckie jest ciągła.