W dniu 19 kwietnia br. studentki Magdalena Lasota i Paulina Lechwar z Koła Naukowego „Cosmetic Plants” wzięły udział w badaniach naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Wyjazd naukowy możliwy był dzięki współpracy Katedry Kosmetologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z Katedrą Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat zastosowania technik chromatograficznych i spektroskopowych do analizy ilościowej i jakościowej ekstraktów roślinnych.

Podczas wyjazdu studentki przeprowadziły m. in. rozdział ekstraktów wodno-etanolowych z kwiatów lawendy morskiej (Limonium vulgare) i ziela kocanki włoskiej (Helichrysum italicum) metodami chromatografii kolumnowej, a także przygotowały próbki do analizy techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas (LC-MS). Opiekunem umożliwiających przeprowadzenie analiz była prof. dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch. Studentki zapoznały się również z laboratoriami badawczymi, wykorzystywanym sprzętem oraz technikami analiz surowców roślinnych. Odwiedziły także laboratorium dydaktyczne oraz laboratorium mikrobiologiczne Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie.

Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez studentki na UM w Lublinie możliwe było dzięki nagrodzie finansowej za zajęcie I miejsca w ogólnouczelnianym konkursie kół naukowych przez KN „Cosmetic Plants”. Opiekunem koła jest dr Katarzyna Gaweł-Bęben.