Tygodniowy wyjazd badawczy dr Magdaleny Hoły-Łuczaj do Wageningen University & Research Center (Wageningen, Holandia) – uczelni sklasyfikowanej obecnie na 64. miejscu w The Times Higher Education World University Ranking 2017 – był możliwy dzięki grantowi przyznanemu w konkursie „Miniatura 1” Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu „Ekstensjonizm zobowiązań etycznych wobec rzeczy użytkowych – analiza postnaturalnego enwironmentalizmu”.

W trakcie pobytu w Wageningen Pani Doktor odbywała codzienne konsultacje naukowe z prof. Vincentem Blokiem – specjalistą od filozofii środowiskowej, filozofii techniki oraz filozofii Marina Heideggera cieszącym się międzynarodową renomą – oraz prowadziła intensywną kwerendę biblioteczną. Ponadto zaprezentowała aktualny stan swoich badań na forum Philosophy and Innovation Group działającej na tutejszym uniwersytecie, a także brała udział w seminarium poświęconym najnowszym trendom w filozofii techniki, w którym uczestniczyli badacze z wielu holenderskich uniwersytetów, cyklicznie spotykający się w różnych miastach.

„Wyjazd oceniam jako bardzo owocny naukowo. Pozwolił mi na nawiązanie nowej sieci kontaktów, dotarcie do ważnych materiałów oraz przedyskutowanie najważniejszych wątków moich badań. Najlepszym potwierdzeniem nawiązania współpracy międzynarodowej dzięki pobytowi w Wageningen jest jednak dla mnie przede wszystkim propozycja napisania wspólnego artykułu z prof. Blokiem, nad którym aktualnie razem pracujemy”- podsumowuje dr Magdalena Hoły-Łuczaj.