Nawiązanie kontaktów pozwalających na wprowadzenie oferty edukacyjnej i badawczej WSIiZ na rynek indonezyjski – taki był cel wizyty w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie delegacji z Indonezji. W skład delegacji weszli: Ambasador Indonezji – Pani H.E. Anita Lidya Luhulima, pierwszy sekretarz Ambasady – Pani Yoan Nike Afilia oraz trzeci sekretarz Ambasady – Pan Muhammad Rizki. Goście wzięli udział w kilku spotkanich w kampusie WSIiZ w Kielnarowej.

To jest kraj ogromnych możliwości, z wyraźnie określonymi priorytetami polityki rozwojowej. Jednym z tych priorytetów jest edukacja i rozwój zasobów ludzkich – ocenia Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ. Rząd indonezyjski poszukuje możliwości kształcenia swoich obywateli w obszarach uznanych za najbardziej rozwojowe, dlatego szczególną uwagę Pani Ambasador przyciągnęła oferta studiów i szkoleń z zakresu Game design & development oraz Aviation management. Pewne pomysły na kooperację pojawiły się też w obszarze Kosmetologii, gdyż Indonezja może zaoferować ogrom substancji naturalnych o ważnych właściwościach prozdrowotnych. Znakomita atmosfera na spotkaniu dobrze rokuje na rozwój kontaktów z indonezyjskimi partnerami.