W poniedziałek 21 października br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie obradował Parlament Młodzieży. W posiedzeniu wzięło udział blisko 200 uczniów z 24 szkół podstawowych i gimnazjów z Podkarpacia.

W pierwszej części obrad, Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu Europejskiego przedstawiła zgromadzonym prezentację dotyczącą Unii Europejskiej i działalności Parlamentu Europejskiego.

 

– Większość inwestycji w Polsce, nie powstałaby gdyby nie wsparcie finansowe Unii Europejskiej – powiedziała europosłanka. – Bardzo dobrze to widać, także na przykładzie naszego województwa.

 

W swoim wystąpieniu Elżbieta Łukacijewska podkreśliła także, że potrzeba zmian w myśleniu o edukacji.

 

– Gratuluję i cieszę się, że w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbywa się takie spotkanie. Na edukację musimy spojrzeć szerzej, nie tylko przez pryzmat dydaktyki, ale także przez kształtowanie postaw. Bo ważne, by oprócz nauki młodzież zaangażowała się w życie społeczne i kulturalne – powiedziała Łukacijewska. – Być może dla wielu z Was dzisiejsze spotkanie będzie pierwszym krokiem do politycznej kariery.

 

Swoje wystąpienie zakończyła prezentacją ukazującą zmiany, jakie za sprawą dotacji unijnych dokonały się na Podkarpaciu.

 

Po wystąpieniu Pani Poseł, uczniowie rozpoczęli debatę w komisjach parlamentarnych nad projektem uchwały z zakresu edukacji oraz wysłuchali wystąpienia przybliżającego sylwetkę tegorocznej laureatki nagrody im. Adrieja Sacharowa, Malali Yousafzai. Ponadto młodzież wcielając się w rolę tłumaczy zapoznała się z przygotowanymi przez ONZ materiałami z okazji realizowanego w dniu 11 października Międzynarodowego Dnia Dziewcząt.

 

W tym samym czasie, europoseł Elżbieta Łukacijewska debatowała z przedstawicielami rzeszowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Kolejnym punktem programu były jednominutowe wystąpienia młodych posłów. Blisko 20 uczniów przedstawiło swoje opinie i postulaty dotyczące problematyki edukacji. Wystąpienia jednominutowe wzbudziły żywą reakcję uczestników obrad, nierzadko były przerywane brawami. W kolejnej części poświęconej na prezentację prac komisji, sześciu młodych posłów przedstawiło projekty uchwał, które następnie poddano konsultacjom Komisji w składzie: Elżbieta Łukacijewska, Renata Łunarska, Ludwik Sobol, Dominik Łazarz, Andrzej Rozmus. Po zasięgnięciu opinii odbyło się głosowanie na forum Parlamentu Młodzieży.

 

Najwięcej młodych posłów opowiedziało się za projektem w którym zawarto m.in. propozycje: wprowadzenia profilowania klas w gimnazjum, zwiększenia integracji międzynarodowej poprzez stworzenie bardziej przystępnego środowiska dla wymian studenckich oraz zwiększenia dofinansowania na pomoce naukowe.

 

Spotkanie zakończyło wręczenie pamiątkowych dyplomów dla przedstawicieli szkół oraz deklaracja pani Renaty Łunarskiej, dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego o organizacji kolejnych obrad za rok.

 

Obrady Parlamentu Młodzieży zorganizowało Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Podkarpacki Kurator Oświaty, partnerami wydarzenia były: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, Euro Direct Rzeszów.