Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizował 17 września br. Podkarpackie Forum Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Współorganizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Przedsięwzięcie skierowane było w szczególności do osób z niepełnosprawnością oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz. Wśród ponad 170 uczestników były także osoby i przedstawiciele podmiotów działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Były całe rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób.

W Forum z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczestniczyli: Barbara Owsiak – Wicedyrektor Gabinetu Prezesa, Nina Putyło – Zastępca Dyrektora Oddziału w Rzeszowie, Aleksander Borkowski – Zastępca Dyrektora Oddziału w Jaśle, Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy oraz Dorota Kijowska, Justyna Rusek i Alicja Kochanowicz-Grabuś z rzeszowskiego Oddziału.

Zostało ono otwarte przez dr Wergilusza Gołąbka – Rektora WSIiZ, Barbarę Owsiak – Wicedyrektora Gabinetu Prezesa ZUS, Ninę Putyło- Zastępcę Dyrektora Oddziału w Rzeszowie oraz Ewę Leniart – Wojewodę Podkarpackiego.

Forum to miejsce, w którym, oprócz przekazu wiedzy (pierwszy panel), można było także w przyjaznej atmosferze wymienić się dobrymi praktykami, doświadczeniami oraz efektami realizowanych działań.
Służył temu drugi panel Forum – w którym była mowa o współistnieniu, wzajemnym uzupełnianiu i synergii działań.

Partnerami merytorycznymi Forum byli: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w Warszawie, Instytut Transportu Samochodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz podkarpackie organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy Forum, dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zaprezentowane zostały urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością. A dzięki Stowarzyszeniu RAMPA można było zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej czyli tak zwanej rampy nastawnej tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne.

Miejsce odbywania się Forum to uczelnia przyjazna i w pełni dostoswana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zapewniony był także tłumacz języka migowego.
Podczas trwania forum uczestnicy mieli okazji oglądnąć wystawy przygotowane przez podkarpackie Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej a także „na żywo” przyglądnąć się pracy ich uczestników.