Innowacyjne metody, techniki, narzędzia oraz dobre praktyki w zakresie kształtowania umiejętności przedsiębiorczych studentów – takie zagadnienia zgłębiali pracownicy WSIiZ podczas szkolenia w Grecji w dniach 11- 13 września 2021 roku.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni WSIiZ: dr inż. Jacek Jakieła, dr Agata Gemzik-Salwach, dr Joanna Świętoniowska, dr Joanna Wójcik oraz mgr Justyna Żyła wzięli udział w Międzynarodowej Akademii OMNI-BEAST realizowanej w Atenach w ramach projektu Erasmus+. W trakcie międzynarodowych zajęć uczestnicy zastanawiali się jak wykorzystać poznane we wcześniejszych projektach podejścia: „Design Your Life”, „Business Model Canva” oraz „Business Model You w kontekście kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów. Brali także udział w dyskusji dotyczącej sposobu wykorzystania doświadczeń zdobytych w pokrewnych projektach w instytucjach partnerskich. 

Zajęcia okazały się niezwykle interesujące i pozwoliły wzbogacić naszą wiedzę i warsztat dydaktyczny. Mieliśmy okazję nie tylko wysłuchać wykładów teoretycznych, ale przede wszystkim wziąć udział w warsztatach praktycznych. Dyskusje z zaproszonymi ekspertami oraz sesje burzy mózgów pozwoliły uzyskać nowe spojrzenie na rolę uczelni wyższych w kształtowaniu kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie będziemy mieli szansę wykorzystać nie tylko na uczelni, ale również realizując inicjatywy dla otoczenia“- dr Agata Gemzik- Salwach, Dziekan Kolegium Zarządzania..

Doświadczenie i zdobyta w trakcie warsztatów wiedza pomoże uczestnikom w wypracowaniu innowacyjnego programu kursu „Przedsiębiorczy student – rozwijanie pomysłów na innowacyjny biznes za pomocą kanw modeli biznesowych”, który stanowi główny rezultat realizacji projektu OMNI-BEAST.

W Akademii OMNI-BEAST wzięło udział 20 nauczycieli z krajów zaangażowanych w realizację projektu OMNI-BEAST, byli to profesorowie z Universita Di Bologna  z Włoch,  Polytechnics Institute of Portalegre z Portugalii, Universidad De Sevilla z Hiszpanii oraz eksperci z firmy Militos Consulting S.A. Gospodarzem szkolenia była grecka firma Militos Consulting S.A. posiadająca bardzo duże doświadczenie w obszarze metodologii szkolenia trenerów oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie konceptualizacji, rozwoju i działania nowych i zrównoważonych programów przedsiębiorczości.