W czwartek 27 maja Rada ds. Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego nadała Pani Ulyanie Zarembie stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Dr Ulyana Zaremba otrzymała stopień naukowy z wyróżnieniem za pracę pt. “Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”. Praca została przygotowana pod opieką naukową dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. 

Dr Ulyana Zaremba jest członkiem zespołu Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie. Interesuje się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, z naciskiem na sądową restrukturyzację zadłużonych podmiotów gospodarczych. Pomysłodawca i opiekun akredytowanych studiów podyplomowych Rachunkowość i Controlling ACCA. Doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zdobywa wspierając rodzinne przedsiębiorstwo Nexdiag Sp. z o.o., w ramach którego powstają innowacyjne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej.