W czwartek 17 grudnia 2009 roku odbył się Uczelniany Dzień Kariery z kierunkiem EKONOMIA.

Na Uczelniany Dzień Kariery z kierunkiem Ekonomia zaproszone zostały osobistości ze świata biznesu, które opowiedziały o szansach rozwoju kariery zawodowej, swoich doświadczeniach, szansach i zagrożeniach dla studenta i absolwenta na rynku pracy. W ofercie znalazły się również warsztaty z zakresu planowania kariery zawodowej.

Studia na kierunku ekonomia od lat należą do najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia. Nie dzieje się tak bez powodu – we współczesnych gospodarkach cały czas istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów zwłaszcza w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrzebni są pracownicy potrafiący właściwie analizować procesy gospodarcze i finansowe. Studia ekonomiczne przygotowują do pracy w firmach prywatnych, dużych korporacjach, ale i w administracji państwowej i samorządowej.

Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich, studenci i wszyscy zainteresowani ekonomią.

Oto plan Dnia Kariery z kierunkiem Ekonomia:

12.00 – 13.30 – "Ścieżki rozwoju zawodowego w bankowości" , sala RA-53
Prowadzący: Jolanta Wiewióra, Menedżer Zasobów Ludzkich z Departamentu Partnerstwa Biznesowego Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Andrzej Komórek, Dyrektor I Oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w Rzeszowie

13.30 – 15.00 – "Funkcja i rola zespołów Zarządzania Zasobami Ludzkimi we wspieraniu realizacji strategii firmy", sala RA-53
Prowadzący: Marta Górak-Kopeć, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zelmer S.A.

15.25 – 20.20 – "Planowanie Kariery Zawodowej" – warsztaty, sala RA17.