Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły 2023” w ogólnopolskim rankingu szkół miesięcznika „Perspektywy”. Odznaka jest przyznawana liceom, które wyróżniają się największą zdawalnością matur, wysokimi wynikami egzaminów oraz wyjątkowo uzdolnionymi uczniami.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200 działających w kraju) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. ALO zajmuje teraz 400 miejsce w Polsce. 

Wpływ na przyznanie wyróżnienia miała 100% zdawalność matur, bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach. Otrzymany tytuł potwierdza wysoką jakość pracy szkoły, jest też motywacją dla obecnych uczniów do pokonywania swoich słabości i osiągania sukcesów.

Dziękujemy i gratulujemy całej społeczności ALO, a w szczególności maturzystom 2022, ich nauczycielom i rodzicom.