16 grudnia 2009 r. po raz ostatni w tym roku kalendarzowym studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie spotkali się podczas wykładu z cyklu "Nauka i wielkie pytania".

Spotkanie ponownie poprowadzone zostało przez dr Wojciecha Załuskiego, a jego tematem była teoria ewolucji zestawiona z religią. Była to już trzecia pogadanka dotycząca teorii ewolucji i jej filozoficznych problemów.

Dr Wojciech Załuski rozbił wykład na trzy płaszczyzny badań:
I Epistemologiczną
II Genealogiczną
III Teologiczną.

W pierwszej płaszczyźnie: epistemologicznej dotyczącej problemu sprzeczności teorii ewolucji z religią doktor przedstawił trzy stanowiska:
1. Tak istnieje sprzeczność i należny odrzucić- ewentualnie zmodyfikować teorie ewolucji.
2. Istnieje sprzeczność miedzy religią a teorią- należy odrzucić religię.
3. Nie ma sprzeczności miedzy religią i teorią.

W kolejnej płaszczyźnie: genealogicznej, ukazany został problem poziomu psychicznego tzn. dlaczego ludzie mają skłonności w istnienie bytów nadprzyrodzonych. Dr posłużył się ujęciem ekonomicznym : racjonalność praktyczna + szczególne cechy kondycji ludzkiej (np. śmiertelność, poczucie słabości). Ogólnie wytłumaczył to tym, iż ludzie formułują trafne wyjaśnienia na temat świata wokół nich i potrafią skutecznie rozmawiać w kategoriach zysków i strat, co pozwala im zwykle osiągnąć to czego pragną. Wedle tego ujęcia religia jest efektem ubocznym umysłu ekonomicznego.

Trzecia płaszczyzna, czyli płaszczyzna teologiczna mówi o teorii ewolucji, a chrześcijańską nauką o grzechu pierworodnym. W tej części dr Wojciech Załuski skupił się na wytłumaczeniu studentom czym jest grzech pierworodny i jak należy go interpretować ewolucyjnie.

-Chyba już nikogo nie zdziwi fakt gdy usłyszy, że to właśnie dzięki ewolucji istnieje życie na Ziemi, że to właśnie ona może być odpowiedzią na pytanie, o pochodzenie istot żywych w tym również człowieka- mówi Michał, student I roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. –Wiele osób uważa, że jeżeli ktoś popiera teorię ewolucji, to jest ateistą. To stwierdzenie jest oczywiście błędne, ponieważ istnieje pogląd zwany ewolucjonizmem teistycznym, który głosi, iż ewolucja była metodą stwarzania świata przez Boga, więc gdzie tu miejsce na ateizm.- dodaje.

Na kolejny wykład zapraszamy 6 stycznia 2010 roku, spotkanie poprowadzone zostanie przez ks. dr Zbigniewa Lianę i dotyczyć będzie Metodologii spotkanie 3.

Cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania" jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka.

Tekst: Ewelina Oleszko, Klaudia Kwaśnik, Magdalena Mieszawska