Które kompetencje pracodawcy cenią najbardziej? Jak skutecznie poszukiwać pracy? Na co zwrócić uwagę przygotowując dokumenty aplikacyjne? Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w projekcie „Uczelnia otwarta dla nastolatków”.

Celem projektu jest poszerzenie kompetencji uczniów, które odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Oferta WSIiZ skierowana jest do osób w wieku 15-20 lat. Proponowane zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. To rozwiązanie przede wszystkim dla uczniów, którzy zastanawiają się nad kierunkiem studiów oraz swoją karierą zawodową. Uczniowie mogą wybrać warsztat graficzny, multimedialny lub lotniczy. Każde z wymienionych zajęć, to blok 18 godzin rozwijających zainteresowania uczniów z wybranej dziedziny. Po zrealizowaniu wybranego szkolenia, młode osoby będą mogły zacząć rozwijać kompetencje miękkie. Zadanie „Znajdź pomysł na siebie” umożliwia wybór jednej z pięciu propozycji tematycznych:

  • „Orientacja na karierę”
  • „Kreatywność w pracy”
  • „Kreatywny lider”
  • „Stres przyjaciel czy wróg”
  • „Czas na karierę – zdecyduj dobrze o swojej przyszłości”.

Wszystkie warsztaty realizowane  są online, dzięki  platformie zdalnej komunikacji Cisco Webex. Uczniowie bez wychodzenia z domu mogą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania.

 Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Otrzymujemy wiele zapytań o możliwość uczestnictwa w warsztatach. Aktualnie prowadzimy kolejną turę rekrutacji, która potrwa do 20.05.2021 r. Zajęcia zostaną uruchomione po zebraniu się pełnej grupy na dany warsztat” – mówi Agnieszka Cieśla, Koordynator Projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków”.

Szczegółowe informacje o prowadzonym projekcie dostępne są na stronie internetowej  oraz w Biurze Projektu pod numerem telefonu: (017) 86 61 445.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie realizuje Projekt „Uczelnia otwarta dla nastolatków” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Po zakończeniu warsztatów uczniowie otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo.