Logistyka to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych kierunków studiów, głównie ze względu na sytuację na rynku pracy. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oferuje naukę tego kierunku na poziomie inżynierskim.

– Są dwa ważne powody, dla których warto studiować logistykę. Pierwszy to dobre perspektywy pracy w efekcie stale rosnącego zapotrzebowania na logistyków w przedsiębiorstwach. Jednym z głównych wyzwań biznesu na dziś i na przyszłość jest bowiem zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli jak najlepiej połączyć wysokie wymagania odbiorców w zakresie szybkości i niezawodności dostaw z zaopatrzeniem i wytwarzaniem, często ulokowanym w różnych miejscach na świecie. Nie da się tego robić bez udziału logistyków. Powód drugi – logistyka to bardzo ciekawy, interdyscyplinarny kierunek studiów, dający okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z inżynierii systemów, projektowania procesów, marketingu, zarządzania, ekonomii. Absolwenci logistyki mają więc znacznie lepsze rozeznanie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, niż ci którzy skończyli wąsko sprofilowane kierunki studiów – wyjaśnia dr Krzysztof Feret z Katedry Mikroekonomii WSIiZ.

Absolwenci tego kierunku otrzymają tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskają wszechstronną wiedzę z zakresu procesów zarządzania przepływem, infrastruktury logistycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań informatycznych stosowanych zarówno w procesach produkcyjno dystrybucyjnych, jak i w logistyce zewnętrznej: spedycji i transporcie.

Jakie specjalności można wybrać na kierunku? Jakich przedmiotów studenci będą się uczyć? Kim można zostać po ukończeniu studiów? M.in. na te pytania znajdziesz odpowiedź w serwisie internetowym dla kandydatów na studia.

Podania można składać do 30 lipca 2011 roku. Można je pobrać tutaj.