Stypendium w wysokości 50% lub 100% czesnego to naprawdę sporo. 3 sierpnia 2009 roku o taką możliwość finansowania nauki walczyć będzie kilkuset kandydatów na studia.

Test kwalifikacyjny do Systemu Bezpłatnych Miejsc (SBM), bo tak nazywa się system motywacyjny, pozwalający korzystać ze stypendiów, odbędzie się w poniedziałek, 3 sierpnia 2009 roku o godzinie 11:00. Wszystkich, którzy złożyli dokumenty na studia stacjonarne, a także osoby z odpowiednią ilością punktów ze studiów niestacjonarnych, zapraszamy do holu głównego siedziby WSIiZ, przy ul. Sucharskiego 2. Tam na kandydatów do SBM będzie czekać informacja, w której sali będą pisać test kwalifikacyjny.

Choć wszelkie egzaminy czy testy są stresujące, to pocieszającym z pewnością jest fakt, że podczas pierwszej edycji testów, która odbyła się na początku lipca, 70% kandydatów test zaliczyła pozytywnie i od października rozpocznie bezpłatne lub tylko częściowo płatne studia. Nie ma więc się czego obawiać. Uczelnia przygotowała 750 bezpłatnych miejsc.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat promuje zdolnych i ambitnych studentów. Szansę na bezpłatne studia nasi studenci otrzymali od Uczelni na długo przed decyzją o równym traktowaniu studentów uczelni publicznych i niepublicznych – czyli o przyznaniu tym drugim środków na stypendia z budżetu państwa. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. SBM działa od roku 2003.

– Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Powyższe dane obalają mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. WSIiZ, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce umożliwia całkowicie bezpłatne studia stacjonarne. Z okazji warto więc skorzystać.

Serdecznie więc zapraszamy na test i życzymy powodzenia!!!