W jaki sposób Robert Bosch GmbH, jedna z wiodących firm przemysłowych na świecie, wdraża w swojej codziennej działalności zasady zrównoważonego rozwoju? Tej tematyce poświęcone będzie seminarium online  zatytułowane „Technologia a zrównoważony rozwój – aktualne podejście w Bosch Research”. Spotkanie jest otwarte dla studentów i pracowników WSIiZ.

Kiedy: Czwartek 13 czerwca 2024, 15:00-17:00
Gdzie: Online przez Microsoft Teams

Program:
– 90-minutowa prezentacja dr. Gerrita Hueldera, menedżera w Bosch Research, na temat uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju w technologiach produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznych tworzyw sztucznych,
– 30-minutowa sesję pytań i odpowiedzi moderowana przez prof. Floriana Pucha, Kierownika Zespołu ds. Technologii Tworzyw Sztucznych w Technical University Ilmenau.

Uwaga: Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim i będzie nagrywane.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Erasmus+ Smaller Universities for Sustainability in Engineering Education”,  koordynowanego przez WSIiZ. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników WSIiZ.