W dniach 29.11 – 1.12.2021r. pracownicy uczelni: dr Joanna Świętoniowska, dr inż. Jacek Jakieła, mgr Grzegorz Karpiuk oraz dr Joanna Wójcik brali udział w panelu roboczym międzynarodowego zespołu realizującego projekt „Adaptation and Evaluation D.Y.L. Methodology to Individualized Career Planning in Higher Education Institutions [DYLMIC]”.

W panelu wzięło udział 13 pracowników naukowych z krajów zaangażowanych w realizację projektu. Byli to profesorowie z Universita Di Bologna z Włoch, Polytechnics Institute of Portalegre z Portugalii oraz Université De Nice – Sophia Antipolis z Francji. Gospodarzem panelu był najstarszy uniwersytet europejski – Universita Di Bologna z Włoch. Zespół prof. Matteo Vignoli reprezentującego Wydział Zarządzania posiada duże doświadczenie w stosowaniu szkieletu Design Thinking przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji. Prowadzi również badania w zakresie wykorzystania podejścia Designing Your Life (DYL) w kształtowaniu świadomych postaw studentów w procesie kształcenia oraz rozwoju zawodowego. 

Głównym celem warsztatów była kontynuacja prac nad adaptacją podejść Designing your life oraz Business Model You do potrzeb indywidualizacji i tworzenia ścieżek kształcenia oraz planowania kariery zawodowej naszych studentów. Dyskutowano nad ostatecznym kształtem narzędzi opartych na metodach BMY i DYL oraz możliwymi rozwinięciami tego projektu w przyszłości, zarówno w obszarze produktowym, badawczym, jak i publikacyjnym.

W pierwszym dniu panelu, w warsztacie moderowanym przez polski zespół, dr inż. Jacka Jakiełę oraz dr Joannę Świętoniowską, podsumowano wyniki zrealizowanych do tej pory prac badawczych tj. procesu tworzenia person (studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników biur karier) a także badań przeprowadzonych wśród studentów z uczelni partnerskich. Wyniki badań zostały wykorzystane w walidacji opracowanych person, które posłużą do dalszych prac w zakresie tworzenia modelu odniesienia. Drugi i trzeci dzień, moderowany przez włoskich profesorów, poświęcony został dopracowaniu wizji procesu adaptacji podejść BMY oraz DYL w szkielecie Design Thinking tak, aby możliwe było zastosowanie opracowanych w ramach projektu technik i metod planowania kariery zawodowej na różnych etapach procesu indywidualizacji ścieżki kształcenia: empatyzacji, ideacji, prototypowania oraz testowania. Uczestnicy wypracowali również wspólną strategię dotyczącą publikacji (uczestnictwo w konferencjach oraz publikacje w czasopismach) oraz wizję dalszych działań, która wesprze celowy i efektywny rozwój tworzonego w ramach projektu podejścia.

Warsztaty okazały się bardzo ciekawym połączeniem różnych punktów widzenia i doświadczeń uczestników, które było katalizatorem dyskusji prowadzonych w klimacie win-win. W zasadzie każdy zespół, a nawet członkowie w ramach każdego z zespołów, prezentują trochę inną perspektywę patrzenia na rozwiązywane problemy i tworzone produkty, wynikającą z wykształcenia, specjalizacji i kontekstu kulturowego. Podczas dyskusji było wyraźnie widać, że ta różnorodność jest bez wątpienia wartością dodaną międzynarodowego i interdyscyplinarnego zespołu projektowego. 

Uczestnicy mieli również okazję  odwiedzić główną siedzibę Uniwersytetu Bolońskiego oraz Almacube – inkubator i innowacyjne centrum Uniwersytetu Bolońskiego wspierające tworzenie firm typu start-up oraz badawczych spin-offów w społeczności akademickiej. AlmaCube koncentruje się na współpracy z wiodącymi firmami i stymulowaniu edukacji młodych ludzi w kierunku bardziej przedsiębiorczego podejścia.

Warsztaty wyraźnie umocniły, utworzone już wcześniej, przy wspólnej realizacji innych projektów (BEAST, OMNI-BEST (Erasmus+)) fundamenty międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń oraz pozytywnie wpłynęły na poziom integracji zespołu.