Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i firma Uniter.Pro zawarły porozumienie o współpracy. Porozumienie w dniu 2 lipca br. podpisali Marcin Piękoś przedstawiciel firmy Uniter.Pro oraz Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ. Głównym filarem współpracy będzie udzielenie Uczelni licencji systemu TMS Uniter.Pro dla kierunku Logistyka.

Dzięki podpisanemu porozumieniu firma Uniter.Pro udzieli Uczelni licencji systemu TMS Uniter.Pro, z którego będą korzystać studenci kierunku Logistyka. Program do obsługi zleceń transportowych Uniter.Pro® to innowacyjne oprogramowanie zawierające wszystkie funkcje systemu zarządzania transportem (TMS – Transportation Management System) oraz udogodnienia umożliwiające całościowe zarządzanie procesem logistycznym i automatyzację planowania przewozów przy zapewnieniu najwyższego poziomu optymalizacji i kontroli. Zaawansowane funkcjonalności systemu zarządzania transportem umożliwiają całościowy nadzór nad procesem logistycznym m.in.: zlecenia, dostawy, rozliczanie, raportowanie, monitorowanie, obieg dokumentacji, windykacja, komunikacja, kadry. Uniter.Pro ułatwia i optymalizuje pracę managerów operacyjnych, spedytorów, analityków, flotowców, dysponentów, dyspozytorów, księgowych oraz kierowców.

Dla firmy Uniter.Pro nawiązanie współpracy z WSIiZ przynosi znaczące korzyści w kontekście promowania nowatorskiego oprogramowania. Dzięki temu partnerstwu, studenci Logistyki będą mogli korzystać z zaawansowanych narzędzi informatycznych, które pomogą im lepiej zrozumieć i opanować procesy zachodzące w firmach z branży TSL. Oprogramowanie dostarczone przez Uniter.Pro umożliwi studentom praktyczne poznanie realiów przyszłej pracy, co przyczyni się do ich lepszego przygotowania do kariery zawodowej. Dla Uniter.Pro oznacza to również zwiększenie rozpoznawalności ich produktów oraz możliwość wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań na rynek edukacyjny, co z kolei może przekładać się na większe zainteresowanie ich ofertą wśród potencjalnych klientów – podkreślił mgr inż. Marcin Piękoś przedstawiciel firmy Uniter.Pro.

Dodatkowo współpraca między WSIiZ a Uniter.Pro będzie obejmowała m.in. prowadzenie przez pracowników firmy zajęć dla studentów kierunku Logistyka, możliwość prowadzenia przez specjalistów firmy wybranych szkoleń lub wykładów otwartych w ramach cyklu spotkań „Firmy i osobowości Logistyki”, wsparcie działalności Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON, organizację wspólnych przedsięwzięć oraz współpracę z Biurem Karier w celu informowania o ofertach pracy oraz wypracowania ścieżek kariery w Uniter.pro przez absolwentów kierunku Logistyka na WSIiZ – mówi dr Kateryna Lysenko-Ryba, Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. Kierunku Logistyka.