„Crowd-learning jako metoda doskonalenia zawodowego w Społeczeństwie Informacyjnym na przykładzie Polski” – to tytuł pracy doktorskiej Sylwii Przybyło. Publiczna obrona pracy odbyła się 16 lipca 2020 roku o godzinie 10:30.

Tematyka pracy mgr Sylwii Przybyło oscylowała wokół zjawiska crowd-learningu, czyli uczenia się w nieformalnych zbiorowościach w sieci, które stają się coraz bardziej rozpoznawalne (także w Polsce). Celem rozprawy doktorskiej było poznanie zjawiska crowd-learningu w mediach społecznościowych w Polsce i zaprojektowanie platformy umożliwiającej takim zbiorowościom naukę. 

Promotorem pracy mgr Sylwii Przybyło był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, a promotorem pomocniczym dr Barbara Przywara. Pracę doktorską recenzowali dr hab. Krzysztof Marcyński prof.  UKSW [recenzja] oraz prof. dr Andrius Vaišnys, Uniwersytet Wileński (Litwa) [recenzja]. Streszczenie rozprawy doktorskiej dostępne jest TUTAJ.

Obrona doktorska przeprowadzona została w trybie częściowo zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.