We wtorek 28 września 2021 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego nadała Pani Sylwii K. Mazur stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Dr Sylwia K. Mazur otrzymała stopień naukowy za pracę pt. „Wspólny europejski system azylowy wobec kryzysu migracyjnego w latach 2015-2018. Analiza krytyczna”. Praca została przygotowana pod opieką naukową dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. WSIiZ.

Dr Sylwia K. Mazur jest pracownikiem Katedry Nauk o Polityce i Administracji WSIiZ. Pełni także funkcję Kierowniczki Sekcji Wsparcia Studentów Międzynarodowych oraz Kierowniczki Punktu EUROPE DIRECT Rzeszów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa migracyjnego i azylowego oraz relacji transatlantyckich.