„Regulacja zawodów w ochronie zdrowia z perspektywy procesów tworzenia samorządów zawodowych” – to tytuł pracy doktorskiej Pani Sylwii Banaś-Mazur. Publiczna obrona pracy odbyła się online 25 czerwca 2020 roku.

Pani Sylwia Banaś-Mazur stopień naukowy doktora uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Praca została napisana pod kierunkiem naukowym Prorektora ds Nauki WSIiZ dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. WSIiZ.

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Sylwii Banaś-Mazur

Dr Sylwia Banaś-Mazur jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 2011 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji UR, a w 2013 r. tytuł magistra Zdrowia Publicznego na Wydziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ. Od 2013 roku pracuje jako asystent w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania naukowe: prawo medyczne. Zainteresowania pozanaukowe: kosmetologia, podróże.