9 maja br. w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie-Kielnarowej odbyła się piąta edycja Dnia Europy połączona ze zjazdem szkolnych klubów europejskich. Wzięło w nim udział ponad 300 podkarpackich uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów były 60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich oraz 30-lecie Programu Erasmus. W trakcie imprezy uczestnicy mogli także dowiedzieć się więcej o Europejskim Korpusie Solidarności – nowej inicjatywie Unii Europejskiej, dzięki której europejska młodzież będzie mogła pomagać ludziom z całego świata, dzieląc się przy tym wartościami, które stały się fundamentami zjednoczonej Europy. Podczas otwarcia uczestnicy połączyli się z Parlamentem Europejskim, gdzie życzenia uczestnikom z okazji Dnia Europy złożyła podkarpacka Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska.

Organizatorzy wydarzenia przygotowali mnóstwo atrakcji, wśród których nie mogło zabraknąć uroczystego odśpiewania Ody do radości, quizu o państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz występów artystycznych uczestników wydarzenia.

Jednym z najbardziej ekscytujących momentów było wręczenie nagród zwycięzcom konkursu Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej. Laureaci do samego końca nie wiedzieli, jakie miejsca zajęli. Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężyli:

 • Bartosz KARAWAN z SP w ZSO w Zaklikowie (opiekun: Mirosław BALBIER),
 • Natalia KARAWAN z SP w Dąbrowicy (opiekun: Elżbieta DARNIA),
 • Szymon ZMYSŁOWSKI z SP w ZSO w Zaklikowie (opiekun: Mirosław BALBIER).

Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się:

 • Barbara EKIERT z Gimnazjum w Haczowie (opiekun: Sławomir PELCZAR),
 • Aleksandra OKOŃ z Gimnazjum w Sokołowie Młp. (opiekun: Stanisław KULA),
 • Jakub MACHAJ z Gimnazjum w Nowosielcu (opiekun: Jolanta KRAWIEC),
 • Karolina ZIĘBA reprezentująca Gimnazjum w Czerminie.

W trakcie uroczystości przyznano także tytuły ambasadorów Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów, otrzymało go kilkunastu nauczycieli:

 • Elżbieta BAŁA, Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie,
 • Barbara BOCHENEK, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach,
 • Ewa CHWAJTA, Zespół Szkół w Chmielniku,
 • Agnieszka DREWNIAK, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
 • Maria GAWRON, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach,
 • Aldona HAŁDYS, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
 • Jolanta IRZYKOWSKA, Szkoła Podstawowa nr 2 Wł. Broniewskiego w Leżajsku,
 • Alicja KĄDZIELA, Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie im. Tadeusza Kościuszki,
 • Danuta RUDZKA, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach,
 • Iwona SŁOBODZIAN, Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w Nienadówce,
 • Jadwiga SAMAGALSKA, Zespół Szkół w Chmielniku,
 • Ewa SZMIGIEL, Gimnazjum nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie,
 • Bożena SZNAJ, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku,
 • Beata WOŚ, Szkoła Podstawowa nr 2 Wł. Broniewskiego w Leżajsku.

Oprócz nauczycieli, tytuł ambasadora otrzymali także: Małgorzata LEJA, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Kuryłówce; dr Janusz USTRZYCKI, redaktor naczelny czasopisma Nauczyciel i Szkoła, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Monika Lewicka-Bułatek – koordynator Rzeszowskiej Akademii Inspiracji i Dominik Łazarz – wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie.

Tegoroczne obchody są naszym małym jubileuszem, jednocześnie są to ostatnie obchody w ramach edycji 2013-2017. Liczymy jednak, że od nowej edycji dalej będzie nam dane prowadzić naszą działalność, gdyż zapotrzebowanie na wiedzę o Unii jest ogromne – mówi Sylwia K. Mazur konsultantka Punktu.

Dzień Europy obchodzony jest 9 maja na pamiątkę wystąpienia Roberta Schumana, który tego dnia w 1950 roku nakreślił idee stanowiące podstawy zjednoczonej Europy.

Organizatorami wydarzenia był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów działający w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Partnerami obchodów było: Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie, Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Rzeszowie oraz Rzeszowska Akademii Inspiracji.

Obecnie WSIiZ jest głównym partnerem Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych w Polsce południowo-wschodniej, czego dowodem jest m.in. prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe – Direct Rzeszów, Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie, Enterprise Europe Network, a teraz także Centrum Dokumentacji Europejskiej. Tak, więc nasza Uczelnia, jak od wielu lat, jest naturalnym miejscem na podkarpackie obchody Dnia Europy – podsumowuje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ i wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie.

Galeria