Transport i spedycja oraz Informatyka w systemach logistycznych – takie specjalności mają do wyboru kandydaci na studia na inżynierskim kierunku Logistyka. Oprócz dyplomu ukończenia studiów, na studiach można zdobyć certyfikaty Instytutu Logistyki i Magazynowania z Poznania oraz producenta oprogramowania do symulacji i analizy procesów logistycznych – Korporacji Flexsim. Rekrutacja na ten kierunek trwa do 28 września 2012 roku.

– W programie studiów na Logistyce realizowane są przedmioty, które przygotowują do egzaminów, dzięki którym można zdobyć powyższe certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie różnych aspektów logistyki. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedną z dwóch uczelni w kraju, które oferują takie rozwiązanie. Jest to nasz wyróżnik – mówi dr Grzegorz Wróbel z Katedry Inżynierii Procesowej, która w głównej mierze zajmuje się kierunkiem Logistyka.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ O CERTYFIKATACH Instytutu Logistyki i Magazynowania z Poznania
POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ O CERTYFIKATACH Flexsim Software

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na kadry logistyczne w podkarpackich przedsiębiorstwach produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych, magazynowych oraz wśród przewoźników drogowych i lotniczych.

Należy podkreślić, że jako absolwent tego kierunku otrzymasz tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu procesów zarządzania, infrastruktury logistycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań informatycznych stosowanych zarówno w procesach produkcyjno-dystrybucyjnych, jak i w logistyce zewnętrznej: spedycji i transporcie.
Dowiedz się więcej