Jak przewiduje Komisja Europejska, w 2015 roku w krajach UE może zabraknąć nawet 900 tys. specjalistów z branży teleinformatycznej (ITC). Wybór studiów informatycznych zwiększa szansę na zatrudnienie.

W minionym roku co piąta firma w krajach UE zatrudniała specjalistów IT. Obok branży ITC miejsc pracy przybywało też w budownictwie, transporcie, przemyśle i administracji. Jak zauważa Rzeczpospolita, podobny trend widać również w Polsce. W czołowym portalu rekrutacyjnym, pracuj.pl liczba ofert dla specjalistów IT w I kwartale br. sięgała 20,5 tys. – ponad trzykrotnie więcej niż w I kwartale 2009 r.

 

WSIiZ, jako jedna z nielicznych szkół niepublicznych w kraju, znalazła się wśród zwycięzców konkursu MNiSW na kierunki zamawiane i tym samym przyznaje stypendia studentom studiów stacjonarnych na Informatyce.

 

Rządowy program kierunków zamawianych ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki. W ramach tego programu oferowane są stypendia dla studentów, a także dofinansowanie programu kształcenia poprzez organizację zajęć wyrównawczych, warsztatów, staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

 

– Statystyki pokazują, że maturzyści coraz bardziej racjonalnie wybierają przyszłe studia. Dużo chętniej wybierają kierunki techniczne, ścisłe i przyrodnicze, kluczowe z punktu widzenia rozwoju innowacyjności w Polsce. Są szczególnie chętnie wybierane przez najzdolniejszych maturzystów, laureatów olimpiad. Rządowy program kierunków zamawianych przynosi zatem zamierzone efekty – podkreślała prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Mimo powiększającej się liczby studentów i absolwentów kierunków informatycznych, nadal ich liczba jest zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania firm. Nie bez znaczenia jest też emigracja wykwalifikowanej kadry na Zachód, gdzie płace programistów są średnio dwa-trzy razy większe niż w kraju. Jak podaje Rzeczpospolita, średnie pensje w branży IT w Polsce wynoszą ok. 8,5 tys. zł, w Wielkiej Brytanii czy Skandynawii sięgają – w przeliczeniu na złotówki – 18-25 tysięcy.

 

– Z analiz MNiSW wynika, że pierwsi absolwenci kierunków zamawianych, którzy już trafili na rynek pracy, dobrze sobie na nim radzą – 82 proc. zaraz po studiach znajduje pracę – mówiła prof. Barbara Kudrycka.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania poszerzyła swoją ofertę i oprócz możliwości studiowania na kierunku zamawianym, prowadzone są studia na kierunku informatyka i ekonometria.

 

Nabór na kierunki zamawiane na rok akademicki 2013/2014 prowadzą:

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: informatyka
 • Uniwersytet Warszawski: matematyka, inżynieria nanostruktur, zastosowania fizyki i biologii w medycynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: chemia, matematyka, informatyka
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: ochrona środowiska, matematyka, informatyka
 • Uniwersytet Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie: ochrona środowiska
 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie: fizyka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: inżynieria środowiska, matematyka
 • Politechnika Śląska: automatyka, robotyka
 • Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej: budownictwo
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej: informatyka
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach: wzornictwo, budownictwo

Źródło: MNiSW, Rzeczpospolita

 

Przeczytaj, co na ten temat piszą media:
studentnews.pl
praca.wp.pl
szkola.wp.pl