Studentki z Finansowego Koła Naukowego FLOW – Anna Gacek oraz Klaudia Wronka, uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Kompetencje przyszłości – wyzwania współczesnych pokoleń”. Konferencja odbyła się w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu w dniach 12-13 kwietnia.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów ekonomicznych, organizacyjnych, administracyjnych, poprawy bezpieczeństwa oraz aspektów psychologiczno-pedagogicznych w zarządzaniu i rozwijaniu kompetencji na miarę XXI wieku.

Studentka Anna Gacek wygłosiła referat pod tytułem „Jakie znaczenie odgrywają różnice pokoleniowe w kontekście cyfryzacji ZUS?”. Referat przedstawiał analizę różnic pokoleniowych, które wpływają na postrzeganie, podejście oraz oczekiwania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego funkcjonowania.

Studentka Klaudia Wronka wygłosiła referat pod tytułem „Wpływ 13. i 14. emerytury na poziom ubóstwa emerytów w kontekście zrównoważonego rozwoju”. Referat skupiał się na roli, jaką odgrywa wprowadzenie 13. oraz 14. emerytury i jak dodatkowe świadczenia wpisują się w realizację pierwszego celu zrównoważonego rozwoju – „Koniec z ubóstwem”.

Prezentowane zagadnienia ukażą się w Wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.