W piątek 21 września do Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ na zaproszenie władz uczelni przyjechali właściciele, menadżerowie oraz dyrektorzy wielu firm i instytucji samorządowych tworzących biznes na Podkarpaciu. Oprócz władz oraz Członków Konwentu WSIiZ w spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu gości z całego regionu.

Celem spotkania było omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów, wymiana doświadczeń oraz stworzenie platformy współpracy na styku nauki i edukacji oraz praktyki gospodarczej.

Rektor WSIiZ Wergiliusz Gołąbek witając gości podziękował wszystkim za tak liczne przybycie i podkreślił, że w Polsce współpraca pomiędzy światem biznesu a światem nauki powoli nabiera tempa a proces ten można przyspieszyć realizując wspólne projekty. Rektor uczelni zapewnił, że każdy realizowany projekt będzie przygotowywany pod indywidualne potrzeby, profil firmy oraz uwarunkowania branży i otoczenia, w którym dana jednostka funkcjonuje.

Następnie o kierunkach rozwoju uczelni i możliwościach jakie daje biznesowi współpraca z WSIiZ w obszarze dydaktycznym i naukowym oraz o środkach finansujących ofertę dydaktyczną (głównie NCBiR) opowiedział dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania.

Prof. A. Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki, zwróciła się wprost do ludzi biznesu obecnych na spotkaniu – Chcemy współpracować z otoczeniem gospodarczym, oczekujemy jako uczelnia, że biznes będzie kreował potrzeby badawcze, a nauka będzie je zaspokajać. Zgłaszajcie pomysły, mówcie o problemach, możemy razem działać.

O możliwościach współpracy przy realizacji wspólnych projektów mówił też Grzegorz Karpiuk, Kierownik Biura Projektów.Komercyjną ofertę uczelni przedstawili – A.Chmaj z Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, P.Osika reprezentujący Centrum Wdrożeniowo-Usługowe, L.Hajder z Centrum Usług Informatycznych, na zakończenie o możliwościach studiów na 60 różnych kierunkach opowiedziała przedsiębiorcom Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych, Marta Cisek-Babiarz.

Oferta WSIiZ skierowana do firm jest bardzo bogata i obejmuje wiele obszarów, od wspólnych badań i ich późniejszą komercjalizację, poprzez usługi doradcze, konsultingowe, audyty, opracowania eksperckie, praktyki i staże studentów uczelni w firmach, szkolenia prowadzone przez praktyków, projekty badawcze, studia naprzemienne, udział w otwartych programach i konkursach, jak choćby ten największy Horyzont 2020 czy program Inteligentny Rozwój.

O tym jak ważna jest współpraca pomiędzy firmami a uczelnią oraz o tym, że w dzisiejszym świecie świat biznesu nie może funkcjonować bez wparcia świata nauki mówili Paweł Chmiel, Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny Visum Clinic, Łukasz Delikat z firmy Symphony Solutions oraz od wielu lat współpracujący z WSIiZ, Ireneusz Drzewiecki, Pełnomocnik firmy Klastra Bio-Żywność Polska ekologia i Piotr Kauf, Dyrektor ds. Inwestycji z firmy Marma Folie Polskie.

Już w trakcie spotkania przedstawiciele kilku firm zadeklarowali chęć poszerzenia współpracy z WSIiZ na różnych płaszczyznach.