Zapraszamy na specjalistyczne warsztaty graficzne, prowadzone przez prof. Marka W. Bannatyne’a z Indiana University Purdue University Indianapolis (IUPUI) w Indianapolis (USA), które odbędą sięw Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.

WARSZTATY DLA UCZNIÓW
Proponujemy uczestnictwo w zajęciach z grafiki komputerowej dla uczniów w dwóch opcjach do wyboru: warsztatów całodziennych lub warsztatów popołudniowych trwających 3 dni. W czasie tych zajęć, uczestnicy poznają podstawowe techniki używane do projektowania i korekty zdjęć w programie Adobe Photoshop. Tematyka warsztatów obejmuje również tworzenie i edycję warstw, kopiowanie i kadrowanie, korektę kolorów i oświetlenia oraz kontrastu zdjęć, skalowanie zdjęć do publikacji w sieci, czy tworzenie tekstur do grafiki 3D.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Są to jednodniowe warsztaty, w szczególności adresowane do nauczycieli przedmiotów graficznych oraz informatycznych. Ich celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu m.in. grafiki rastrowej, wektorowej, a także podstaw animacji wideo. W ramach tych warsztatów zostaną poruszone zagadnienia takie, jak: kompozycja obrazu, przestrzenie barw w grafice komputerowej, zasady tworzenia i projektowania logo, retusz zdjęć oraz ich przygotowanie do prezentacji, wykorzystanie grafiki komputerowej w czasie zajęć lekcyjnych.

WARSZTATY DLA STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW STUDIÓW I STOPNIA
Uczestnicy jednodniowych warsztatów poznają podstawowe techniki używane do tworzenia ilustracji wektorowych, logo, reklam (ulotek, plakatów), znaków firmowych, ikon i efektów specjalnych (tj. obrys, cień, rozmycie, stylizacja) w oparciu o program Adobe Illustrator. Tematyka obejmuje tworzenie i edycję warstw, rysowanie linii i ścieżek, kopiowanie, kadrowanie oraz korektę koloru, w tym obsługę narzędzia gradient, wstawianie bloków tekstowych (praca z tekstem), regulację kontrastu grafiki, dodawanie efektów oświetlenia i zarządzaniem gotowymi już projektami.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Wszystkie warsztaty prowadzone są w języku angielskim.

POBIERZ GRAFIK WARSZTATÓW

Szczegółowych informacji dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych udziela Pani Magdalena Głodowska, tel. 17 866 14 31, e-mail: mglodowska@wsiz.edu.pl.

Prof. M. W. Bannatyne jest specjalistą z zakresu grafiki komputerowej, stypendystą Komisji Fulbrighta, i od kilku lat odwiedza naszą uczelnię, prowadząc zajęcia dla studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na specjalnościach grafika komputerowa w mediach oraz web design – ma zatem doświadczenie w pracy w wielokulturowym środowisku i rozumie specyficzne potrzeby polskich szkół.