Technologiczny hackathon – Spacehack, którego tematem jest szeroko rozumiany kosmos odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2020r. Zmianie ulega wyłączenie termin wydarzenia, niezmienna pozostaje formuła i nagrody.

Konkurs pierwotnie planowany był w dniach 23-25 października br. Spacehack to wydarzenie, które miało towarzyszyć Kongresowi 590. Aktualnie regulacje prawne i powody epidemiczne wykluczają przeprowadzenie konferencji i targów na terenach powiatów objętych strefami czerwonymi o najwyższych przyrostach zachorowań.

Organizatorzy PrimeBit Games SA. i Podkarpackie Centrum Innowacji z powodów epidemicznych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z zaistnieniem stanu epidemii, wyznaczyli już nowy termin na 6-8 listopada br.

Byliśmy gotowi, by sprawnie przeprowadzić nasz hackathon w terminie. Jak pokazuje liczba zarejestrowanych osób, temat szeroko rozumianego kosmosu jest bardzo interesujący. Decyzja o zmianie terminu nie jest dla nas łatwa. Musimy zastosować się do nowych przepisów. Szanując jednak wytyczne musimy działać odpowiedzialnie” – mówi Wojciech Fiksa Event Project Manager z Podkarpackiego Centrum Innowacji.  

Przesunięcie imprezy o 2 tygodnie znalazło pełne wsparcie i zrozumienie pośród partnerów Spacehacka. Wszystkie nagrody przewidziane dla uczestników zostają utrzymane. Dla najlepszych to nagrody pieniężne: I miejsce 8 000 zł, II miejsce 4 000 zł, III miejsce 2 000 zł. Nagrodą specjalną jest 3-dniowy pobyt w Habitat Lunares. To specjalistyczna baza kosmiczna i laboratorium, która służy do symulacji załogowych misji kosmicznych na Księżycu i Marsie. W bazie można także przeprowadzić spacery zbliżone do tych w przestrzeni kosmicznej.

“Wszystkie osoby i zespoły zarejestrowane do chwili obecnej, biorą udział w hackathonie zaplanowanym w dniach 6-8 listopada br. Najbliższy czas chcemy wykorzystać na skuteczną promocję wydarzenia, które ma charakter online. Poszukujemy także nowych uczestników i atrakcyjnych inicjatyw towarzyszących. O wszystkich nowych tematach będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej” – deklaruje Wojciech Fiksa z PCI.   

Spacehack jest skierowany do ludzi z branży IT, tj. grafików, informatyków, programistów. Zadaniem hackathon’u  jest stworzenie innowacyjnego rozwiązania z zakresu kosmonautyki dla tematów w jednej z trzech kategorii: robotyka i sztuczna inteligencja, aplikacje mobilne i webowe oraz gry (VR, symulatory). Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w Spacehack jest zarejestrowanie się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się TUTAJ.