O badaniach, jakie można prowadzić w NCPS SOLARIS w Krakowie, mówił 16 maja br. w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej dyrektor tej jednostki dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ. SOLARIS jest narodowym centrum naukowym zapewniającym otwarty i bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej dla naukowców zajmujących się naukami technicznymi i przyrodniczymi.

Centrum SOLARIS to ośrodek badań prowadzonych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego i kriomikroskopii elektronowej. Placówka wykorzystuje źródło promieniowania synchrotronowego, co otwiera nowe perspektywy w wielu obszarach badań podstawowych i stosowanych, oferując szerokie spektrum nowoczesnych technik badawczych.

 Synchrotrony pozwalają zajrzeć w głąb materii i dokonać jej precyzyjnych analiz. Dzięki nim naukowcy mogą badać zarówno skład badanej substancji, jak i jej strukturę – światło synchrotronu może przenikać do wnętrza badanej materii. Może odwzorowywać z dowolną szczegółowością ukryte warstwy lub ich wybrane fragmenty, bez uszkadzania tych położonych na zewnątrz. Promieniowanie synchrotronowe stymuluje również procesy zachodzące w materii – wywołuje zmiany w badanych obiektach. Synchrotrony otwierają zupełnie nowe możliwości badawcze. Dzięki nim można przeprowadzić analizy, które dotychczas dla badaczy były niedostępne.

Jak mówił w Kielnarowej prof. Jakub Szlachetko, badania z udziałem promieniowania synchrotronowego wykorzystywane są obecnie przede wszystkim w obszarach związanych z energią odnawialną, biomedycyną, systemami IT i nowymi technologiami cyfrowymi, uczeniem maszynowym. Wnioski o bezpłatny czas badawczy może złożyć każdy naukowiec, realizujący badania wymagające weryfikacji poprzez narzędzia wykorzystujące promieniowanie synchrotronowe. Wnioski dwa razy w roku ocenia międzynarodowa komisja.

Synchrotrony pozwalają uzyskać w krótszym czasie lepsze wyniki tych badań, które wcześniej były realizowane zwykłymi metodami. To obecnie najwszechstronniejsze urządzenia, jakimi dysponują nauki przyrodnicze i techniczne, takie jak biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia. W spotkaniu z udziałem prof. Jakuba Szlechetki wzięli udział pracownicy Kolegiów Medycznego oraz Informatyki Stosowanej WSIiZ.

 

Fot. Dawid Czyż.