Prof. Krzysztof Ciesielski poprowadzi dla nauczycieli matematyki warsztaty pt. “Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie”. Udział w warsztatach jest bezpłatny i potwierdzony zostanie certyfikatem.

Warsztaty odbędą się w dniu 12 marca o godz. 13:30 w Sali Senatu w budynku głównym WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie.

Prof. Krzysztof Ciesielski od ponad 40 lat z pasją i zaangażowaniem zajmuje się edukacją uzdolnionej matematycznie młodzieży. Spotkanie będzie okazją do podzielenia się refleksjami oraz wymiany poglądów i doświadczenia na temat pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie.

Portret prof Krzysztofa Ciesielskiego i tytuł seminarium

W programie warsztatów przewidziane są następujące tematy:

  • Indywidualne aspekty pracy z uczniem uzdolnionym
  • Strategie zachęcania do matematyki oraz przeciwdziałania zniechęcaniu się do niej
  • Rola udziału w konkursach matematycznych w rozwoju ucznia
  • Omówienie literatury dodatkowej, w tym książek i czasopism matematycznych
  • Dzielenie się własnymi doświadczeniami zarówno z okresu szkolnego, jak i z lat późniejszych
  • Analiza programów szkolnych i podręczników, ich zalety i wady
  • Refleksje na temat irytujących aspektów związanych z nauczaniem matematyki, w tym kwestie oznaczeń i procedury związane ze sprawdzianami
  • Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące nauczania i popularyzacji matematyki, z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia Prelegenta

Przed rozpoczęciem warsztatów zaplanowany został poczęstunek.

Zgłoszenie udziału – 17 866 12 81, e-mail: bow@wsiz.edu.pl