16 maja 2017 roku o godz. 12:00 w Auli im. Profesora Jerzego Chłopeckiego odbędzie się "Seminarium naukowe #BezSieci – wstępne wyniki eksperymentu".

Seminarium ma na celu podsumowanie pierwszego etapu eksperymentu #BezSieci, prowadzonego w ramach badań naukowców z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, który rozpoczął się 20 marca 2017 r. Badanie jest wieloetapowe i zakłada dotarcie do różnych grup wiekowych, weryfikując zarówno zwyczaje medialne, jak i reakcje i obserwacje uczestników eksperymentu, związane z odłączeniem się od Internetu na tydzień.

W ramach seminarium przedstawione zostaną podstawowe założenia prowadzonego badania oraz pierwsze, wstępne wnioski płynące z analiz materiałów, jakie otrzymaliśmy od studentów biorących udział w badaniu.

Plan Seminarium

12:00

Otwarcie Seminarium – prof. Tomasz Goban-Klas

12:15

Co o badaniu wiedzieć należy – inspiracje i założenia – dr Barbara Przywara

12:30

Wstępne wnioski:

• Samotność bez sieci – dr Barbara Przywara

• Emocje a język – mgr Róża Klimczak

• Konsumpcja mediów i komunikowanie się offline – dr Anna Martens

• #MigranciBezSieci – dr Iwona Leonowicz-Bukała, mgr Oksana Banias

• Dynamika eksperymentu i jego obraz w oczach uczestników – mgr Kamil Olechowski
13:30

• Medialny wymiar eksperymentu, czyli media o nas – dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Anna Martens

13:45

Czas na pytania i dyskusję

Zapraszamy Państwa do udziału.