Seminaria Samorządowe IBAF dedykowane sytuacji podkarpackich samorządów to nowa inicjatywa Instytutu Badań i Analiz Finansowych. 31 maja br. miało miejsce pierwsze seminarium otwierające cokwartalny cykl spotkań.

W trakcie seminarium przedstawiono i omówiono najnowsze dane dotyczące gospodarki finansowej JST na Podkarpaciu. Na wstępie prof. WSIiZ Wojciech Misiąg – Dyrektor Generalny IBAF zaprezentował raport o aktualnej sytuacji finansowej JST województwa podkarpackiego, przedstawił sytuację budżetową podkarpackich samorządów, a także stan zadłużenia w układzie międzywojewódzkim. Następnie omówiono realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz wykorzystanie innych środków UE w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw. Na koniec mgr Grzegorz Karpiuk – Kierownik Biura Projektów WSIiZ przedstawił aktualne konkursy RPO oraz informacje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej.

Obie części zakończyła dyskusja, w którą zaangażowali się wszyscy obecni na seminarium uczestnicy. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele samorządów województwa podkarpackiego, a także reprezentanci Delegatury NIK w Rzeszowie oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie w miesiącu wrześniu. Informacja o nim zostanie opublikowana na stronie.  Zapraszamy do śledzenia informacji. Na stronie dostępny jest również prezentowany raport pn. „Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego”.

 

Zespół pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych  IBAF w Rzeszowie