Do 27 lutego 2021 roku można zapisać się na zajęcia w semestrze letnim w ramach Seminarium doktoranckiego z nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę każdego miesiąca, obecnie prowadzone są online.

Do kogo jest skierowane Seminarium doktoranckie?

Seminarium doktoranckie skierowane jest do osób: pracujących w mediach na stanowiskach kierowniczych; pracujących w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie informacją, komunikowanie wewnętrzne, relacje z mediami masowymi i prowadzenie działań z zakresu public relations; związanych zawodowo z kształtowaniem relacji społecznych z wykorzystaniem nowych mediów, przedstawicieli sektora komunikacji marketingowej, promocji i reklamy; zaangażowanych w edukację medialną; pragnących poświęcić się nauce i pracy w instytucjach naukowych w obszarze mediów i komunikowania społecznego.

Co można zyskać dzięki Seminarium doktoranckiemu?

Realizacja programu Seminarium doktoranckiego wykształci u kandydata umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych, umożliwi uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą, dostarczy podstaw metodologicznych i merytorycznych do pisania publikacji naukowych, umożliwi w ramach programu kształcenia przygotowanie do zdania egzaminów doktorskich, a także wszczęcie przewodu doktorskiego oraz przygotuje do opracowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Seminarium doktoranckie wypełnia formularz on-line oraz składa jego wydrukowaną wersję w Biurze Seminarium Doktoranckiego wraz z dokumentami wskazanymi na portalu Seminarium Doktoranckiego. Na stronie internetowej znajdują się również informacje o opłatach. O przyjęciu kandydata na Seminarium doktoranckie zadecydują rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisję Kwalifikacyjną.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminarium doktoranckim lub posiadające pytania z nim związane – zapraszamy do kontaktu: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ, Kierownik Seminarium Doktoranckiego, e-mail: mszewczyk@wsiz.edu.pl, tel. (48) 691 992 688, Biuro Seminarium doktoranckiego, e-mail: doktorat@wsiz.edu.pl, tel. (17) 866 12 05.