Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie niedługo rozpocznie rekrutowanie kandydatów na przyszłych doktorów nauk o mediach. WSIiZ jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada potrzebne do tego uprawnienia.

– Nauki o mediach to młoda, bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa, charakteryzująca się niezwykłą interdyscyplinarnością i szerokimi możliwościami praktycznego zastosowania wyników badań naukowych – mówi prof. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ. Zaznacza, że żyjąc w dobie społeczeństwa informacyjnego i silnie zmediatyzowanej rzeczywistości coraz trudniej jest wskazać obszary społecznej aktywności, w których nie występują związki z zarządzaniem informacją, mediami masowymi, w tym zwłaszcza społecznościowymi.

– Specyfiką nauk o mediach rozwijanych i prowadzonych w Wyższej Szkole Informatyki
i Zarządzania jest wyraźne ukierunkowanie na nowe media, komunikowanie wizualne, komunikowanie marketingowe i wizerunkowe – mówi prof. Gawroński. – To konsekwencja skutecznie rozwijanej przez ostatnie lata oferty dydaktycznej w tym właśnie zakresie oraz profilu naukowego kadry, związanej z tym obszarem nauki – dodaje.

Znakomita kadra

Uczelnia dysponuje kadrą wybitnych specjalistów tematyki mediów i nowych mediów. Opiekunami naukowymi w ramach proseminarium doktorskiego będą: prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Krzysztof Gajdka, prof. Sławomir Gawroński oraz prof. Marcin Szewczyk. Wykłady poprowadzą natomiast tacy eksperci jak m.in.: prof. Aleksander Hall, prof. Jan Winiecki, prof. Mark Bannatyne, prof. Bartłomiej Kamiński, prof. Jan Woleński, czy też. prof. Piotr Kłodkowski.

Sześciosemestralne seminaria będą odbywały się od września do czerwca w ostatnią sobotę miesiąca. Uczelnia przewiduje także realizację doktoratów „z wolnej stopy”, w trybie dwusemestralnym, rozpoczynającym się wszczęciem przewodu doktorskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące seminarium będą wkrótce dostępne na stronie: doktorat.wsiz.edu.pl
Poza tym pytania dotyczące seminarium można kierować na adres mailowy: doktorat@wsiz.edu.pl