Mgr Łukasz Bis, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ, został liderem grupy roboczej ds. badań działającej przy Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. W pracę dwóch innych grup roboczych zaangażowany został również dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ, Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji działają przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Są to inicjatywy oddolne, umożliwiające przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne, czyli na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie i instytucje szkoleniowe. Rady są odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi, wyznaczają kierunki zmian i pomagają Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tworzyć listę dofinansowanych szkoleń.

Pan Łukasz Bis jest jedyną osobą z podkarpackich uczelni, która została liderem grupy i będzie miała czynny udział w kształtowanie się działalności badawczej Rady Sektorowej ds. kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ
Prodziekan ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna: mgr Łukasz Bis