School od Leaders (SoL) to program stypendialny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jego głównym celem jest wsparcie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich.

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania i dołączyć do School od Leaders? – Przedstawiamy historię Zviko Chirume, studenta 2 roku General Aviation pochodzącego z Zimbabwe. 

Od początku funkcjonowania programu zakwalifikowano do niego 69 wniosków.  Tylko w minionym roku akademickim w SoL wzięło udział 27 osób. 

  • semestr zimowy 2019/20- 20 studentów (17 Polaków, 3 obcokrajowców – 4 narodowości: Polska, Ukraina, Indie, Zimbabwe) w tym 15 osób kontynuacja + 5 nowych;
  • semestr letni 2019/20 – 27 studentów (24 Polaków, 3 obcokrajowców – 4 narodowości: Polska, Ukraina, Indie, Zimbabwe) w tym 20 osób kontynuacja + 7 nowych.

Studenci, którzy tak jak Zviko przystąpią do programu School od Leadres zyskają możliwość:

• korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), wspierającego rozwój zainteresowań i kompetencji,

• bezpłatnego udziału w elitarnych specjalistycznych warsztatach,

• udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni,

• bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ dotyczących założenia własnej firmy,

• wsparcia Biura Karier WSIiZ w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej.

Dodatkowo, osoby objęte programem otrzymają propozycję realizacji stażu w jednostkach WSIiZ.

Kwalifikacja do School of Leaders odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie Stypendium Rektora WSIiZ. Studenci zakwalifikowani do najwyższego pułapu stypendialnego, bez względu na narodowość, kierunek i rok studiów, czy formę kształcenia, otrzymają zaproszenie do udziału w tym elitarnym programie. Jedyny warunek stanowić będzie wówczas dostarczenie do Działu Stypendialnego pisemnej deklaracji uczestnictwa wraz z CV kandydata.

Program jest współfinansowany przez Santander Universidades – jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander, który wspiera rozwój studentów z niemal 1000 uczelni na całym świecie.