Dwadzieścioro najlepszych studentów z Białorusi będzie mogło skorzystać z programu stypendialnego „School of Leaders for Democracy”. Program adresowany jest do kandydatów na I rok studiów oraz studentów wyższych lat relegowanych z białoruskich uczelni za udział w demonstracjach demokratycznych w swoim kraju.

“School of Leaders for Democracy” (SoL-D) to specjalny moduł funkcjonującego na WSIiZ programu School of Leaders  (SoL). W związku z aktualną sytuacją na Białorusi władze WSIiZ, jako wyraz solidarności ze społeczeństwem białoruskim, zdecydowały się uruchomić program „School of Leaders for Democracy”. Nowy moduł przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą podjąć naukę w Polsce, a zarazem zainteresowani są rozwojem swojej wiedzy i kompetencji dotyczących tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego. Celem programu jest wspieranie najzdolniejszych studentów narodowości białoruskiej, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie postaw liderskich i obywatelskich.

Dlaczego uczelnia planuje wdrożyć program “School of Leaders for Democracy”

“Z niepokojem obserwujemy obecną sytuację na Białorusi, tym bardziej, że mamy studentów z tego kraju. Skontaktowaliśmy się z nimi, chcąc im w jakiś sposób pomóc. Staramy się na swój – bardzo praktyczny – sposób dotrzeć do tych potrzebujących osób, do rodzin naszych studentów. Stwierdziliśmy, że warto zrobić więcej niż tylko kształcić studentów, którzy przyjadą do nas z Białorusi . Wymyśliliśmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy specjalny system stypendialny „School of Leaders for Democracy”.  To jest kształcenie liderów dla demokracji. To jest program dedykowany studentom z Białorusi” – mówi dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania

Modułem “School of Leaders for Democracy” może zostać objętych 20 najlepszych studentów narodowości białoruskiej, zrekrutowanych w roku akademickim 2020/2021. Komisja konkursowa wyłoni stypendystów na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wyników z egzaminów maturalnych (w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), średniej ocen za ostatni semestr nauki (w przypadku studentów zrekrutowanych na wyższe semestry studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich) albo średniej za studia I stopnia (w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów II stopnia). Studenci należący do SoL-D otrzymają stypendium na semestr studiów w wysokości 100% bądź 50% czesnego, które po spełnieniu określonych wymogów może zostać przedłużone nawet do końca okresu kształcenia.

W przypadku dużego zainteresowania uczelnia może zwiększyć liczbę przyznanych stypendiów!

 

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiuje obecnie jedenaścioro studentów z Białorusi, są to studenci kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Fizjoterapia, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Kosmetologia, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie oraz Logistyka.

Rekrutacja do programu potrwa do dnia 10 listopada 2020 roku. Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekcji ds. Świadczeń Studenckich. Szczegóły znajdują się TUTAJ.