Dzięki umowie partnerskiej podpisanej przez WSIiZ i SAS Institute studenci otrzymają dostęp do zaawansowanej platformy analitycznej SAS Viya for Learners oraz wsparcie ekspertów SAS. To kolejna szansa dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zwiększenie ich umiejętności praktycznych.

Umowę o współpracy w dniu 8 lipca br. podpisali Hana Kvartová, Dyrektor Regionu Europy Środkowej w SAS, oraz Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Firma SAS jest międzynarodową korporacją oferującą wiodącą platformę analityczną, która dzięki najszybszej i najbardziej wydajnej sztucznej inteligencji i analityce – analizuje miliardy danych. Rozwiązania oferowane przez SAS są wykorzystywane w każdej branży. 90% firm z listy Fortune 100 lub ich oddziałów jest klientami SAS. Porozumienie dotyczy wymiany doświadczeń, wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz udziału specjalistów firmy w przeglądzie i aktualizacji efektów kształcenia i programów studiów, a kadra naukowo-dydaktyczna będzie miała możliwość ukończenia szeregu szkoleń przeprowadzonych praz SAS.

Przygotowanie studentów do pracy w realiach cyfrowej gospodarki ma dziś kluczowe znaczenie, dlatego w SAS aktywnie wspieramy sektor akademicki w realizacji nowoczesnych programów naukowych i dydaktycznych. Zależy nam na tym, aby absolwent polskiej uczelni dysponował najnowszą wiedzą z zakresu analityki i sztucznej inteligencji, a także praktycznymi umiejętnościami posługiwania się najnowszymi technologiami. Nasza współpraca z WSIiZ zapewni studentom rozwinięcie kompetencji w tych ważnych specjalizacjach dzięki dostępowi do zaawansowanej platformy analitycznej SAS Viya for Learners oraz wsparciu ekspertów SAS, którzy będą dzielić się najlepszymi praktykami w zakresie wykorzystania zaawansowanej analityki w  innowacyjnych projektach transformujących biznes i gospodarkę. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i doświadczenie będą bardzo dobrze odpowiadać na rosnące potrzeby pracodawców i otworzą absolwentom drzwi do kariery w pasjonującym świecie data science – powiedział Paweł Sokołowski, Senior Account Executive for Public Sector SAS Institute.

Dzięki współpracy studenci WSIiZ będą mogli korzystać z narzędzi analitycznych oraz materiałów dydaktycznych opracowanych przez SAS. Bardzo cieszy nas współpraca z tak dużym i cenionym partnerem, a szczególnie fakt, że dzięki podpisanemu porozumieniu studenci będą mogli otrzymać certyfikaty oferowane przez SAS – mówi dr Agata Gemzik-Salwach, Dziekan Kolegium Zarządzania.