Ruszyła druga tura rekrutacji! W pierwszej turze odnotowaliśmy ponad 50 procentowy wzrost liczby kandydatów na studia.

W naszej Uczelni chce podjąć studia ponad 50 procent więcej osób niż w zeszłym roku – tak wynika z podsumowania I tury rekrutacji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Co ważne, prawie cały wzrost dotyczy studiów stacjonarnych. Studia w tym trybie rozpocznie prawie 2,5 razy więcej studentów niż na studiach niestacjonarnych.
Informatyka, Programowanie, Logistyka, Zarządzanie oraz Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – wśród studiów polskojęzycznych I stopnia te kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów, zaś na studiach II stopnia najchętniej wybierane było Zarządzanie. Na studiach prowadzonych w języku angielskim najwięcej osób chce kształcić się na Informatyce, Zarządzaniu oraz Pielęgniarstwie.

9 sierpnia ruszyła II tura rekrutacji – zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. W ofercie WSIiZ znajduje się 18 kierunków i ścieżek kształcenia na studiach polskojęzycznych oraz 5 kierunków i ścieżek na studiach anglojęzycznych. Aplikować można do końca września.

Pełna oferta kierunków na II turę znajduje się tutaj.

Jak ocenia Prorektorka ds. Nauczania WSIiZ dr Małgorzata Gosek: Wyniki pierwszej tury rekrutacji potwierdzają, że najmocniejszymi kierunkami studiów oferowanymi przez WSIiZ pozostają Informatyka, Zarządzanie oraz Grafika komputerowa. Uruchamiamy też w tym roku po raz pierwszy studia II stopnia na kierunku Projektowanie graficzne. Będzie to naturalna kontynuacja prowadzonego przez nas kształcenia w zakresie graficznym na studiach I stopnia. Liczba zgłoszonych aplikacji jest zdecydowanie wyższa, niż w latach poprzednich, co bardzo nas cieszy: wiemy, że jesteśmy traktowani przez młodych ludzi jako uczelnia wiarygodna i oferująca takie wykształcenie, które daje duże szanse na rynku pracy.

Tegoroczna rekrutacja to także wzrost liczby kandydatów z Ukrainy. To poniekąd konsekwencja trwającej w tym kraju wojny, ale również efekt naszego wieloletniego i rzetelnego kształcenia studentów ukraińskich oraz zaufania, jakim się wśród nich cieszymy. Budujemy je przez cały czas, od wybuchu wojny bardzo zaangażowaliśmy się w pomoc dla ukraińskich uchodźców: działała u nas świetlica dla mam i dzieci, udzielaliśmy pomocy psychologicznej i wspieraliśmy uchodźców z Ukrainy w poszukiwaniu pracy, uczyliśmy i nadal uczymy języka polskiego.

Cieszy nas również wzrost liczby kandydatów na studia w języku angielskim. W przyszłym roku akademickim na ścieżkach anglojęzycznych będzie kształciło się już ponad 1000 studentów.

Rekrutację międzynarodową podsumowuje Pełnomocnik Prezydenta WSIiZ ds. Współpracy Międzynarodowej Magda Louis: Dla kandydatów z dalekich krajów Polska i Ukraina to ten sam region, stąd mieliśmy wiele zapytań o bezpieczeństwo. Jednak wojna w Ukrainie nie wpłynęła negatywnie na podejmowane przez kandydatów na studia decyzje o nauce w Polsce. Ostateczne liczby będziemy znać dopiero końcem września, natomiast z cała pewnością możemy podkreślić, że zainteresowanie studiami w języku angielskim rośnie. Nasze flagowe kierunki jak Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym – International Business Management, unikatowe w skali Europy – Zarządzanie w lotnictwie – Aviation Management oraz Pielęgniarstwo – Nursing i Informatyka – Programming oraz Computer Science, wciąż się rozwijają i cieszą ogromną popularnością. Już przygotowujemy się na przyjęcie nowych studentów I roku, będziemy oferować im pomoc w zakwaterowaniu i adaptacji. Rozumiemy doskonale, jak daleką podróż, liczoną nie tylko w kilometrach, ci młodzi ludzie odbyli. Mamy 18 lat doświadczenia w kształceniu obcokrajowców i jesteśmy dobrze przygotowani do wyzwań z tym związanych.

W październiku studia we WSIiZ podejmą młodzi ludzie z około 50 krajów świata. Wśród studentów obcokrajowców najliczniej reprezentowane kraje pochodzenia to: Kazachstan, Ukraina, Tadżykistan, Uzbekistan, Zimbabwe, Indie, Nigeria, Turcja, Maroko, Algieria, Egipt, Nepal i Pakistan.