Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rusza z nową inicjatywą. Tym razem skierowana jest ona do dzieci w wieku 7-12 lat oraz ich rodziców.

– Celem Akademii Twórczego i Logicznego Myślenia jest nauczanie dzieci myślenia konstruktywnego, twórczego i innowacyjnego – tłumaczy Joanna Dudek, koordynator Akademii. Zajęcia w Akademii skupiają się na dostarczeniu metod i technik w zakresie aktywnego rozpoznawania problemów, logicznego oraz analitycznego myślenia, rozwijania umiejętności planowania oraz nabywania umiejętności obserwacji.

Działania Akademii mają za zadanie stworzenie dziecku możliwości uczenia się poprzez twórczą zabawę, a także pokazanie, jak korzystać z kreatywności. Wszystkie zajęcia mają formę warsztatów. Pozwoli to na efektywne i szybkie kształtowanie kreatywnych postaw u uczestników zajęć.

– Zajęcia od stycznia 2010 roku odbywają się dwa razy w miesiącu. Czas trwania zajęć to trzy godziny lekcyjne. Dla uzyskania najlepszych efektów, w grupach nie powinno być więcej niż dwanaścioro, maksymalnie piętnaścioro dzieci – kontynuuje Joanna Dudek.

Równolegle z zajęciami dla dzieci, prowadzone będą zajęcia dla rodziców. Chodzi bowiem o to, by wiedza i umiejętności zdobywane przez dzieci, były umiejętnie rozwijane i wspierane przez rodziców.

Kurs obejmuje 36 godzin. Koszt całkowity udziału w zajęciach dzieci i rodziców wynosi 650 zł. Wpłat należy dokonywać na numer konta w Banku PeKaO S.A. II O/Rzeszów: 86124026141111000039633628 z dopiskiem "Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia". Formularz zgłoszeniowy można składać do wtorku 19 stycznia 2010 roku. Zapisy dzieci przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Akademii Twórczego i Logicznego Myślenia.

Joanna Dudek
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Tel: 17/ 866 14 85
jdudek@wsiz.edu.pl

Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania Akademii Twórczego i Logicznego Myślenia oraz zasadami przystąpienia do niej.